Darz Bór: Pecunia non olet

Dziś pier­wszy raz prag­nę podzielić się z Wami swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi, które zawsze będą doty­czyć naszego ukochanego klubu. Pomysł ich prze­la­nia na papi­er nar­o­dz­ił się pod­czas kole­jnych spotkań z zarzą­dem czy też innym sza­manem, który w Lechu zaj­mował stanowisko tren­era. Jed­nak dopiero wczo­ra­jsze wydarzenia prze­lały czarę goryczy.

Pecu­nia non olet, czyli szanuj kibo­la swego, możesz nie mieć żadnego.

Witam wszys­t­kich bard­zo serdecznie.

Dzień czwarty lip­ca roku pańskiego 2012 ukazał, kole­jną imper­ty­nencję naszego leśnego zarzą­du w sto­sunku do Nas Kiboli. W owym nieszczęs­nym dniu Borost­wory uraczyły nas  nowym… starym spon­sorem — Kom­panią Piwowarską i ich sztan­darowym pro­duk­tem na Wielkopol­skę, czyli Lechem Pilsem.

Pan Maciej Der­da dum­nie stwierdz­ił, że „Lech Pils to piwo, które war­zone jest przez Wielkopolan i dla Wielkopolan. Chce­my umac­ni­ać wiz­erunek Pil­sa jako mar­ki związanej z regionem i wspier­a­jącej to, co dla Wielkopolan ważne i bliskie ich ser­cu. Dlat­ego nat­u­ralne jest to, że to właśnie Lech Pils spon­soru­je klub KKS Lech Poz­nań, jeden z sym­boli naszego regionu. Otwier­amy nową kartę w naszych relac­jach. Zro­bimy wszys­tko, aby ta współpra­ca układała się jak najlepiej i jak najdłużej”.

Może jestem już stary i od nad­mi­aru masła złośli­wy Niemiec chowa mi niek­tóre rzeczy, ale rok 2005 pamię­tam doskonale rok, gdy pier­wszy raz w his­torii naszego ukochanego kra­ju My Kibole Lecha Poz­nań dokon­al­iśmy tak doskonale zor­ga­ni­zowanego bojko­tu kon­sumenck­iego… a jakże by inaczej Kom­panii Piwowarskiej. Młod­szym czytel­nikom, chci­ałbym przy­pom­nieć, że był to jeszcze okres przed­wroniec­ki w his­torii naszego klubu i wów­czas nie przele­wało się finansowo.

Bied­ny Lech jak lew wal­czył o każdą złotówkę, która miał­by wzmoc­nić budżet. Każde dodatkowe pieniądze były dla nas zbaw­ie­niem i każdy z Nas wpa­try­wał się z utęsknie­niem w silosy browaru przy uli­cy Szwa­j­carskiej. Oczy­wiste dla Nas było, że rekla­ma Lecha powin­na się zna­j­dować na koszulce „Kole­jorza” i razem moglibyśmy tworzyć wielkość naszego klubu. Nieste­ty kole­jne przekazy z uli­cy Szwa­j­carskiej mówiły, że KP nie będzie się angażować jako główny spon­sor w żaden klub w Polsce, ponieważ chce być marką ogólnopol­ską. Z ciężkim sercem przyj­mowal­iśmy te tłu­maczenia do cza­su, aż ta sama KP umieś­ciła reklamę jed­nego ze swoich sztan­darowych piw na koszulkach naszego odwiecznego mil­i­cyjnego wro­ga. Prysł czar ogólnopol­skiej mar­ki, a nasze wzburze­nie sięgnęło zenitu.

Bojkot, który KP odczuła bard­zo boleśnie skon­soli­d­ował Nasze środowisko, a jakże inaczej brzmi­ały ówczesne wypowiedzi rzeczni­ka KP Pana Pawła Kwiatkowskiego na tem­at bojko­tu: „Myślę, że ter­az się już skończy, bo rozpoczął się rok szkol­ny. Spotkałem się z kilko­ma orga­ni­za­tora­mi bojko­tu. To byli tacy chłop­cy, mieli 16–17 lat. Sądzę, że zajmą się tym, co do nich należy, czyli do szkoły pójdą i zaczną się uczyć.” lub „Niech kibice nie odstrasza­ją takich kibiców jak ja. Ja się boję przyjść ter­az z synem na mecz, jeżeli kibice odmaw­ia­ją ściąg­nię­cia trans­par­en­tów i grożą, że wyjdą na murawę i będzie rozróba.”

To jak jest z tym piwem dla Wielkopolan?

Na nieszczęś­cie dla naszych leśnych dzi­adów, nie tylko ja w Poz­na­niu pamię­tam tamte wydarzenia i nie jestem typem człowieka, który jak mu się w twarz plu­je, to uda­je że deszcz pada. Kole­jny strzał w stopę przez kolano nasz miłoś­ci­wie nam panu­ją­cy zarząd odd­ał, ogłasza­jąc nowego spon­so­ra na koszul­ki mec­zowe , którym jest wit­ry­na amicasmat.com. Nie dość, że wyszedł z tego wiel­ki obci­ach bo powyższa strona nie dzi­ała (sic!), to również pamię­tam, wypowiedzi Pana Rutkowskiego, który twierdz­ił, że Lech nigdy (!!!) nie zagra z logo Ami­ci na piersiach.

Po raz kole­jny widać na ile moż­na wierzyć słowom leśnych stworów. Jeszcze tylko pora uraczyć nas nowym patronem medi­al­nym, a jakże doskonale wiecie jaką gadz­inówkę mam na myśli i wszyscy wesoło powę­dru­je­my sobie do lasu.

Panowie,

Szko­da, że nie pamięta­cie, że o My Kibole jesteśmy najważniejszym spon­sorem i to My zapew­ni­amy lwią część budże­tu, a Kibo­la łas­ka na pstrym koniu jeździ. Dlat­ego tym bardziej żału­ję, że kole­jny raz próbu­je­cie wykazać się nie lada spry­tem i wykpić Nas Kiboli, lecz zapamię­ta­j­cie sobie słowa Ambrosea Biercea, który maw­iał, że spryt zastępu­je u głup­ca inteligencję. Przykre, jest, że nie potrafil­iś­cie sobie wziąć do ser­ca słów, które padały pod­czas naszych licznych spotkań, ale cóż człowiek z lasu wyjdzie, las z człowieka nigdy…

Darz Bór i do następ­nego razu.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress