Djurdević: Nie będę opowiadać pięknych historii

- Gramy w Lechu i wiemy, jaka jest rzeczy­wis­tość tego klubu. Zawsze będzie się wyma­gało więcej, zawsze ktoś będzie szukał dzi­ury w całym. Ostat­nie kil­ka meczów na jesień zagral­iśmy bard­zo źle, ale mamy drugą pozy­cję. Ważne jak się kończy, a nie jak zaczy­na. Wios­ną mamy wiele cza­su, żeby gonić Legię - mówi Ivan Djur­d­je­vić.

Lechit­om jesienią najwięcej ober­wało się za to, że słabo grali u siebie. - Musimy wyko­rzysty­wać atut włas­nego boiska i kibiców. Zagrać bardziej agresy­wnie, niż to robil­iśmy. Ide­al­nie było­by wyrów­nać ten bal­ans pomiędzy mecza­mi u siebie i na wyjeździe, bo tam świet­nie punk­tu­je­my — przyz­na­je Serb.

Jego zdaniem bard­zo dobra efek­ty­wność Lecha w meczach wyjaz­dowych nie wyni­ka ze szczęś­cia. — Jed­no to szczęś­cie, a drugie to pra­ca. Mamy dużo młodych zawod­ników, którzy nie przyzwycza­ili się do gra­nia w Lechu, a to jest klub, który wyma­ga dużo i naty­ch­mi­ast — zauważa „Dju­ka”. — Przekon­al­iśmy się o tym w najważniejszych meczach z Legią i Śląskiem. Wydawało się, że musimy wygry­wać takie mecze, a okaza­ło się, że nie musimy. Jesteśmy w fazie prze­bu­dowy, zmie­nil­iśmy się i to chy­ba nor­malne. W Lechu się wyma­ga i musimy pamię­tać, że tego nie przeskoczymy - doda­je.

Jakiej wios­ny w wyko­na­niu „Kole­jorza” może­my się spodziewać? — Nie ma, co opowiadać pięknych his­torii. Trze­ba grać, a nie gadać. Gdy­by jed­nak spo­jrzeć w tabelę, to nie jest źle. Drugie miejsce to dobra pozy­c­ja. Jesteśmy świado­mi, że potrze­bu­je­my wzmoc­nień i tego, że może­my wal­czyć o tytuł. Niczego nie moż­na być pewnym, ale nasza pozy­c­ja jest dobra i daje nam duże szanse. Do koń­ca sezonów jest jeszcze sporo meczów. Wiemy, że wiele trze­ba popraw­ić i to jest nasz cel na wios­nę. Nie szuka­jmy już negaty­wnych rzeczy. Nie jest źle, ale może być lep­iej — kończy Lechi­ta.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress