Djurdević: Nie będę opowiadać pięknych historii

- Gramy w Lechu i wiemy, jaka jest rzeczy­wis­tość tego klubu. Zawsze będzie się wyma­gało więcej, zawsze ktoś będzie szukał dzi­ury w całym. Ostat­nie kil­ka meczów na jesień zagral­iśmy bard­zo źle, ale mamy drugą pozy­cję. Ważne jak się kończy, a nie jak zaczy­na. Wios­ną mamy wiele cza­su, żeby gonić Legię - mówi Ivan Djurdjević.

Lechit­om jesienią najwięcej ober­wało się za to, że słabo grali u siebie. - Musimy wyko­rzysty­wać atut włas­nego boiska i kibiców. Zagrać bardziej agresy­wnie, niż to robil­iśmy. Ide­al­nie było­by wyrów­nać ten bal­ans pomiędzy mecza­mi u siebie i na wyjeździe, bo tam świet­nie punk­tu­je­my — przyz­na­je Serb.

Jego zdaniem bard­zo dobra efek­ty­wność Lecha w meczach wyjaz­dowych nie wyni­ka ze szczęś­cia. — Jed­no to szczęś­cie, a drugie to pra­ca. Mamy dużo młodych zawod­ników, którzy nie przyzwycza­ili się do gra­nia w Lechu, a to jest klub, który wyma­ga dużo i naty­ch­mi­ast — zauważa „Dju­ka”. — Przekon­al­iśmy się o tym w najważniejszych meczach z Legią i Śląskiem. Wydawało się, że musimy wygry­wać takie mecze, a okaza­ło się, że nie musimy. Jesteśmy w fazie prze­bu­dowy, zmie­nil­iśmy się i to chy­ba nor­malne. W Lechu się wyma­ga i musimy pamię­tać, że tego nie przeskoczymy - dodaje.

Jakiej wios­ny w wyko­na­niu „Kole­jorza” może­my się spodziewać? — Nie ma, co opowiadać pięknych his­torii. Trze­ba grać, a nie gadać. Gdy­by jed­nak spo­jrzeć w tabelę, to nie jest źle. Drugie miejsce to dobra pozy­c­ja. Jesteśmy świado­mi, że potrze­bu­je­my wzmoc­nień i tego, że może­my wal­czyć o tytuł. Niczego nie moż­na być pewnym, ale nasza pozy­c­ja jest dobra i daje nam duże szanse. Do koń­ca sezonów jest jeszcze sporo meczów. Wiemy, że wiele trze­ba popraw­ić i to jest nasz cel na wios­nę. Nie szuka­jmy już negaty­wnych rzeczy. Nie jest źle, ale może być lep­iej — kończy Lechita.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress