Dla kibola pogoda nie ma znaczenia..

Dla kibola pogoda nie ma znaczenia..

Inau­gu­ra­cyjny mecz Lecha Poz­nań z Piastem Gli­wice należał do grupy tych „niety­powych”. Decyzją woje­w­ody kibole Kole­jorza nie mogli obe­jrzeć spotka­nia ligowego z per­spek­ty­wy try­bun. Znaleziono na to rozwiązanie.

Kiedy to przed trze­ma laty woje­w­o­da zamknął, jeszcze wtedy, Sta­dion Miejs­ki w Poz­na­niu, kibole tłum­nie zgro­madzili się pod nim, by dopin­gować swoich piłkarzy. Wów­czas efekt był kap­i­tal­ny. Dop­ing był słyszal­ny przez całe spotkanie na sta­dion­ie.

Podob­na sytu­ac­ja miała miejsce przed kilko­ma dni­a­mi. Sta­dion zamknię­ty, nie ma meczu z kibi­ca­mi – dla woje­w­ody to proste. Kibice jed­nak są w swoich dzi­ała­ni­ach bard­zo zmo­ty­wowani. Tuż po ogłosze­niu decyzji, pod­jęli oni kro­ki, by jed­nak dopin­gować piłkarzy. Postanow­ili jak przed kilko­ma laty wspier­ać zawod­ników spod sta­dionu.

W upale, upale i jeszcze raz upale kilka­set osób zgro­madz­iło się obok klubowego sklepu w jed­nym celu – zmo­ty­wować piłkarzy do wal­ki i gry, po bla­mażu w Estonii. Na telebimie kibole mogli oglą­dać spotkanie swo­jego klubu. Kilka­krot­nie był prowad­zony dop­ing, słyszal­ny na muraw­ie.

O kiboli zad­bali straża­cy. Od samego początku meczu nieopo­dal miejs­ca, gdzie stali kibole, zna­j­dowała się wod­na kur­ty­na.

Kibole pokaza­li, że czy mecz roz­gry­wany jest w 35 stop­niowym upale (w cie­niu…), gęs­to pada­ją­cym śniegu (mecz z Wisłą Kraków) czy w ulewnym deszczu (Ruch Chorzów) to na zawsze są ze swo­ją drużyną. Wyna­grodze­niem były trzy punk­ty, fotel lid­era, podz­iękowa­nia od piłkarzy i … 0 punk­tów na kon­cie warsza­wskiej Legii za sprawą bram­ki Bart­ka Ślusarskiego.

W czwartek rewanżowe spotkanie Lecha z Nomme. Pod­czas tego meczu kibole z Kotła spotkanie obe­jrzą z per­spek­ty­wy IV try­buny.

Bez komen­tarza.

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress