Doczekamy się sponsora na koszulki? “Rozmowy trwają”

Przed­staw­iciele władz Lecha Poz­nań przed rozpoczę­ciem sezonu hucznie ogłasza­ły przedłużanie umów z kole­jnym spon­so­ra­mi, a także ogłasza­ły nowych spon­sorów. Kibice wciąż jed­nak czeka­ją na infor­ma­cję doty­czącą spon­so­ra gen­er­al­nego, którego logo może pojaw­ić się na koszulkach „Kole­jorza”.

- Prowadz­imy roz­mowy. To nie jest komu­nikat medi­al­ny, ale stan fak­ty­czny. Każdy oczeku­je od nas czegoś innego — od zaan­gażowa­nia finan­sowego po określone cele umowy. Tak aby w pełni wyko­rzys­tać potenc­jał naszej mar­ki, ale również firmy, która może zostać naszym spon­sorem. Najczęś­ciej takie umowy są śred­nioter­mi­nowe. Obec­nie prowadz­imy jed­nak roz­mowy z fir­mą, która chce zain­west­ować w Lecha w dłuższym okre­sie cza­su. My nie jesteśmy do tego przeko­nani, dlat­ego roz­mowy w tej spraw­ie są trudne. Nas intere­su­je bal­ans pomiędzy śred­nio-ter­mi­nowoś­cią i odpowied­ni­mi warunk­a­mi finan­sowy­mi — przyz­na­je Karol Klimczak.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress