Dorinel Munteanu zastąpi Jose Mari Bakero?

Rumuńskie media speku­lu­ją na tem­at przyszłoś­ci tren­era Dorinela Munteanu. Obec­ny tren­er Otelul Gałacz może zostać nowym opiekunem Lecha Poz­nań. Przyszłość tren­era Jose Mari Bakero ma wyjaśnić się jutro, a władze „Kole­jorza” son­dowały już możli­wość zatrud­nienia Rumuna.

Szkole­niowiec mis­trza Rumu­nii roz­maw­iał już, ich zdaniem, z Lechem. Zarząd klubu z Poz­na­nia jutro zbiera się, aby pod­jąć decyzję w spraw­ie przyszłoś­ci Jose Mari Bakero. Hisz­pan jest słabo oce­ni­any przez kibiców „Kole­jorza”, których więk­szość doma­ga się jego zwol­nienia. Nie oznacza to jed­nak, że wszyscy kry­ty­cznie pod­chodzą do pra­cy wykony­wanej przez tego trenera.

Władze Lecha muszą jed­nak być przy­go­towane na różne sce­nar­iusze, dlat­ego już ter­az przy­go­towu­ją różne wari­anty. Jed­nym z nich jest zatrud­nie­nie nowego tren­era, który może zostać Dorinela Munteanu. Rumun może zostać trenerem 5 zespołu T‑Mobile Ekstrak­lasy już ter­az, ale także na początku rundy wiosen­nej, jeśli klub nie będzie speł­ni­ał pokładanych wobec niego oczekiwań.

Na łamach lokalnych mediów Dorinel Munteanu zaprzeczał speku­lacjom doty­czą­cych jego nowego miejs­ca pra­cy. - Nie miałem konkret­nej propozy­cji i infor­ma­c­je o moim ode­jś­ciu są tylko speku­lac­ja­mi. Chcę zostać w zes­pole - mówił.

Obec­nie Otelul Gałacz zaj­mu­je 5 miejsce w roz­gry­wkach ligi rumuńskiej. Prowad­zony przez Dirinela Munteanu zespół odpadł z Ligi Mis­trzów, w której nie zdobył ani jed­nego punk­ty i zajął ostat­nie miejsce. Rywal­i­zował z Man­ches­terem Unit­ed, Ben­ficą Lizbona oraz FC Basel.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress