DWL: Podsumowanie rundy jesiennej

W min­ioną sobotę KKS Wiara Lecha zakończyła udzi­ał w rundzie jesi­en­nej B-klasy. Przy­go­towal­iśmy krótkie pod­sumowanie 13 meczów ligowych, jakie jesienią roze­grali podopieczni tren­era Dar­iusza Kus­to­nia. Licz­by wys­tępów, roze­granych min­ut, najwięcej bramek, najlep­sza skuteczność w przelicze­niu na min­u­ty spęd­zone na boisku. To wszys­tko i wiele więcej. Zaprasza­my!

Licz­ba wys­tępów i min­ut (w naw­iasie mecze, dalej min­u­ty):

Bramkarze:

Jarosław Sała­ta (3) — 226 min­ut
Prze­mysław Salach­na (10) — 900 min­ut
Jan Nawrot (1) — 45 min­ut

Obroń­cy:

Łukasz Lip­ka (1) — 54 min­u­ty
Woj­ciech Żur­czak (3) — 155 min­ut
Łukasz Mow­lik (1) — 90 min­ut
Jakub Nowak (12) — 1062 min­u­ty
Patryk Olaszczyk (12) — 878 min­ut
Jacek Szlandrow­icz (4) — 318 min­ut
Krzysztof Kujaws­ki (8) — 453 min­u­ty
Michał Tym (10) — 890 min­ut
Dar­iusz Skwars­ki (1) — 23 min­u­ty

Pomoc­ni­cy:

Arka­diusz Siejek (13) — 1110 min­ut
Mikołaj Mosiądz (1) — 9 min­ut
Daw­id Norek (8) — 390 min­ut
Ireneusz Bąkows­ki (11) — 924 min­u­ty
Artur Adams­ki (11) — 713 min­ut
Mikołaj Mikułan (8) — 531 min­ut
Karol Woj­ciechows­ki (9) — 700 min­ut
Mikołaj Lenart (2) — 76 min­ut
Jakub Wawrzy­ni­ak (7) — 313 min­ut
Krzysztof Ślisińs­ki (8) — 484 min­u­ty
Dar­iusz Oleszak (1) — 45 min­ut
Krzysztof Szen­feld (13) — 1118 min­ut

Napast­ni­cy:

Michał Sta­chowiak (4) — 103 min­u­ty
Marcin Surowiec (8) — 477 min­ut
Mar­iusz Gór­czak (7) — 218 min­ut
Paweł Piestrzyńs­ki (7) — 186 min­ut
Woj­ciech Tabiszews­ki (7) — 433 min­u­ty

STATYSTYKI:

Najwięcej min­ut: Krzysztof Szen­feld — 1118 min­ut
Najwięcej wys­tępów: Krzysztof Szen­feld, Arka­diusz Siejek — 13 meczów
Najwięcej meczów w wyjś­ciowej jede­nastce: Arka­diusz Siejek, Krzysztof Szen­feld, Jakub Nowak — 12
Najczęś­ciej wchodzą­cy zawod­nik z ław­ki: Mar­iusz Gór­czak, Daw­id Norek — 5
Najczęś­ciej schodzą­cy zawod­nik z boiska: Artur Adams­ki — 6
Najczęś­ciej pada­ją­cy wynik: 4:0 — 3 mecze
Najwięcej bramek: Weł­ni­an­ka Kiszkowo – KKS Wiara Lecha 7:0
Najwyższe zwycięst­wo gospo­darzy: Weł­ni­an­ka Kiszkowo – KKS Wiara Lecha 7:0
Najwyższe zwycięst­wo goś­ci: KKS Wiara Lecha – Jurand Koziegłowy 0:4
Bram­ki zdobyte w pier­wszej połowie: 17 bramek (11 — KKS Wiara Lecha)
Bram­ki zdobyte w drugiej połowie: 31 bramek (14 — KKS Wiara Lecha)

Strzel­cy bramek:
Woj­ciech Tabiszews­ki — 4
Artur Adams­ki — 4
Marcin Surowiec — 3
Mikołaj Mikułan — 2
Mar­iusz Gór­czak — 2
Ireneusz Bąkows­ki — 2
Michał Tym — 2
Krzysztof Szen­feld — 2
Michał Sta­chowiak — 1
Paweł Piestrzyńs­ki — 1
Karol Woj­ciechows­ki — 1
Patryk Olaszczyk — 1

Strzel­cy bramek w przelicze­niu na min­u­ty:
103 min­u­ty — Michał Sta­chowiak
108 min­ut — Woj­ciech Tabiszews­ki
109 min­ut — Mar­iusz Gór­czak

Kart­ki:
Michał Tym — 4 żółte kart­ki, 1 czer­wona
Artur Adams­ki — 4 żółte kart­ki
Krzysztof Szen­feld — 1 żół­ta kart­ka
Mar­iusz Gór­czak — 1 żół­ta kart­ka
Mikołaj Mikułan — 1 żół­ta kart­ka
Jakub Nowak — 1 żół­ta kart­ka
Arka­diusz Siejek — 1 żół­ta kart­ka

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress