DWL: Rywale wykorzystali proste błędy

KKS Wiara Lecha musi­ała dzisi­aj przełknąć gorycz poraż­ki. Na boisku w Kiszkowie podopieczni Dar­iusza Kus­to­nia ulegli wysoko, bo aż 7:0 miejs­cowej Weł­ni­ance, choć nie wskazy­wał na to prze­bieg gry. Lechi­ci w dużej mierze kon­trolowali grę, ale popeł­niali błędy w obronie, które wyko­rzysty­wali gospodarze.

Początek spotka­nia nie zapowiadał tak wysok­iego zwycięst­wa gospo­darzy, choć to właśnie oni blisko byli zdoby­cia bram­ki, gdy w 7. min­u­cie pił­ka odbiła się od słup­ka. Kil­ka min­ut później jeden z rywali minął bramkarza DWL, ale w ostat­nich chwili stratę gola swo­ją inter­wencją zapo­biegł Olaszczyk. Jed­nak jeszcze przed prz­er­wą Salach­na musi­ał wycią­gać piłkę z siatki.

Wpierw w 35. min­u­cie kap­i­tal­nie zachował się przy uderze­niu jed­nego z prze­ci­wników i sparował piłkę na korner, a później był bezsil­ny przy uderze­niu głową po cen­trze z rzu­tu rożnego. Kil­ka min­ut później było już 2:0, kiedy zamieszanie po kole­jnym rzu­cie rożnym wyko­rzys­tali gospo­darze i z bliska umieś­cili piłkę w siatce.

W prz­er­wie tren­er Kus­toń dokon­ał dwóch zmi­an. Z powodu kon­tuzji po niebez­piecznym wejś­ciu jed­nego z prze­ci­wników boisko opuś­cić musi­ał Woj­ciechows­ki, a za niego pojaw­ił się na nim Norek, nato­mi­ast Surow­ca zmienił Gór­czak. Te decyz­je nie wpłynęły jed­nak korzyst­nie na prze­bieg spotka­nia. Z upły­wem cza­su nad prze­bieg spotka­nia nie czuwał również sędzia, który miał wyraźne prob­le­my z utrzy­maniem porząd­ku na murawie.

Po godzinie gry sytu­ac­ja KKS Wiary Lecha moc­no się skom­p­likowała, gdy długie wybi­cie spod włas­nej bram­ki dotarło do jed­nego z napast­ników Weł­ni­an­ki, który przelobował bez prob­lemów zna­j­du­jącego się kil­ka metrów przed bramką Salach­nę. Kil­ka chwil później gospo­darze czwarty raz pokon­ali bramkarza DWL, gdy ten nie pow­strzy­mał strza­łu po krótkim rogu.

Podopieczni Dar­iusza Kus­to­nia starali się zdobyć, choć hon­orową bramkę i byli blisko jej zdoby­cia. Swo­je okaz­je na to mieli Gór­czak, który niecel­nie uderzył z kilku metrów, oraz Tym, ale jego strzał był zbyt sła­by, aby zaskoczyć bramkarza gospo­darzy. A Ci nie zamierza­li rezyg­nować i wyko­rzysty­wać kole­jne błędy defen­sy­wy KKS Wiary Lecha.

W 78. min­u­cie sytu­ację sam na sam na bramkę zamienił jeden z graczy Weł­ni­an­ki, a dwie min­u­ty później kole­jny raz przelobowany został Salach­na. Jeszcze w dolic­zonym cza­sie gry gospo­darze ustalili wynik spotka­nia na 7:0, a w sytu­acji sam na sam więk­szych szans nie miał Salachna.

Sporo uwag doty­czą­cych pra­cy arbi­tra mieli dzisi­aj nie tylko piłkarze, ale również tren­er Drużyny Wiary Lecha. Ten został w trak­cie drugiej połowy wyrzu­cony z ław­ki, gdy nie zgadzał się z decyzją sędziego. Trze­ba jed­nak ucz­ci­wie przyz­nać, że nie były to najlep­sze zawody w jego wyko­na­niu. Kil­ka razy zdarza­ło mu się popeł­ni­ać poważne błędy, cho­ci­aż­by gdy w nieprzepisowy sposób atakowano wychodzącego na czys­tą pozy­cję Tyma. Duża niekon­sek­wenc­ja w decyz­jach pode­j­mowanych przez arbi­tra wpłynęła również na atmos­ferę na boisku, nad którą ewident­nie arbiter nie potrafił zapanować.

WEŁNIANKA KISZKOWOKKS WIARA LECHA:

BRAMKI: ‘35, ‘39, ‘59, ‘61, ‘78, ‘81, ‘92

Żółte kart­ki: 3 dla graczy Weł­ni­an­ki – Adams­ki, Tym

KKS: Salach­na — Żur­czak, Ślisińs­ki, Olaszczyk, Tym — Bąkows­ki, Woj­ciechows­ki (46. Norek), Siejek, Szen­feld — Surowiec (46. Gór­czak), Adams­ki (63. Kujawski)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress