07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.34min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

DWL: Rywale wykorzystali proste błędy

KKS Wiara Lecha musi­ała dzisi­aj przełknąć gorycz poraż­ki. Na boisku w Kiszkowie podopieczni Dar­iusza Kus­to­nia ulegli wysoko, bo aż 7:0 miejs­cowej Weł­ni­ance, choć nie wskazy­wał na to prze­bieg gry. Lechi­ci w dużej mierze kon­trolowali grę, ale popeł­niali błędy w obronie, które wyko­rzysty­wali gospodarze.

Początek spotka­nia nie zapowiadał tak wysok­iego zwycięst­wa gospo­darzy, choć to właśnie oni blisko byli zdoby­cia bram­ki, gdy w 7. min­u­cie pił­ka odbiła się od słup­ka. Kil­ka min­ut później jeden z rywali minął bramkarza DWL, ale w ostat­nich chwili stratę gola swo­ją inter­wencją zapo­biegł Olaszczyk. Jed­nak jeszcze przed prz­er­wą Salach­na musi­ał wycią­gać piłkę z siatki.

Wpierw w 35. min­u­cie kap­i­tal­nie zachował się przy uderze­niu jed­nego z prze­ci­wników i sparował piłkę na korner, a później był bezsil­ny przy uderze­niu głową po cen­trze z rzu­tu rożnego. Kil­ka min­ut później było już 2:0, kiedy zamieszanie po kole­jnym rzu­cie rożnym wyko­rzys­tali gospo­darze i z bliska umieś­cili piłkę w siatce.

W prz­er­wie tren­er Kus­toń dokon­ał dwóch zmi­an. Z powodu kon­tuzji po niebez­piecznym wejś­ciu jed­nego z prze­ci­wników boisko opuś­cić musi­ał Woj­ciechows­ki, a za niego pojaw­ił się na nim Norek, nato­mi­ast Surow­ca zmienił Gór­czak. Te decyz­je nie wpłynęły jed­nak korzyst­nie na prze­bieg spotka­nia. Z upły­wem cza­su nad prze­bieg spotka­nia nie czuwał również sędzia, który miał wyraźne prob­le­my z utrzy­maniem porząd­ku na murawie.

Po godzinie gry sytu­ac­ja KKS Wiary Lecha moc­no się skom­p­likowała, gdy długie wybi­cie spod włas­nej bram­ki dotarło do jed­nego z napast­ników Weł­ni­an­ki, który przelobował bez prob­lemów zna­j­du­jącego się kil­ka metrów przed bramką Salach­nę. Kil­ka chwil później gospo­darze czwarty raz pokon­ali bramkarza DWL, gdy ten nie pow­strzy­mał strza­łu po krótkim rogu.

Podopieczni Dar­iusza Kus­to­nia starali się zdobyć, choć hon­orową bramkę i byli blisko jej zdoby­cia. Swo­je okaz­je na to mieli Gór­czak, który niecel­nie uderzył z kilku metrów, oraz Tym, ale jego strzał był zbyt sła­by, aby zaskoczyć bramkarza gospo­darzy. A Ci nie zamierza­li rezyg­nować i wyko­rzysty­wać kole­jne błędy defen­sy­wy KKS Wiary Lecha.

W 78. min­u­cie sytu­ację sam na sam na bramkę zamienił jeden z graczy Weł­ni­an­ki, a dwie min­u­ty później kole­jny raz przelobowany został Salach­na. Jeszcze w dolic­zonym cza­sie gry gospo­darze ustalili wynik spotka­nia na 7:0, a w sytu­acji sam na sam więk­szych szans nie miał Salachna.

Sporo uwag doty­czą­cych pra­cy arbi­tra mieli dzisi­aj nie tylko piłkarze, ale również tren­er Drużyny Wiary Lecha. Ten został w trak­cie drugiej połowy wyrzu­cony z ław­ki, gdy nie zgadzał się z decyzją sędziego. Trze­ba jed­nak ucz­ci­wie przyz­nać, że nie były to najlep­sze zawody w jego wyko­na­niu. Kil­ka razy zdarza­ło mu się popeł­ni­ać poważne błędy, cho­ci­aż­by gdy w nieprzepisowy sposób atakowano wychodzącego na czys­tą pozy­cję Tyma. Duża niekon­sek­wenc­ja w decyz­jach pode­j­mowanych przez arbi­tra wpłynęła również na atmos­ferę na boisku, nad którą ewident­nie arbiter nie potrafił zapanować.

WEŁNIANKA KISZKOWOKKS WIARA LECHA:

BRAMKI: ‘35, ‘39, ‘59, ‘61, ‘78, ‘81, ‘92

Żółte kart­ki: 3 dla graczy Weł­ni­an­ki – Adams­ki, Tym

KKS: Salach­na — Żur­czak, Ślisińs­ki, Olaszczyk, Tym — Bąkows­ki, Woj­ciechows­ki (46. Norek), Siejek, Szen­feld — Surowiec (46. Gór­czak), Adams­ki (63. Kujawski)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.