DWL: Wysoka wygrana w sparingu

rokita_dwl (8)Od przekony­wu­jącego zwycięst­wa zawod­ni­cy Wiary Lecha rozpoczęli przy­go­towa­nia do rundy wiosen­nej. W pier­wszym spotka­niu kon­trol­nym roze­granym w tym roku wygrali wysoko i zde­cy­dowanie 5:0 z wys­tępu­ją­cym w A‑klasie zespołem Roki­ty Rokietnica.

Już od pier­wszych min­ut podopieczni tren­era Dar­iusza Kus­to­nia osiągnęli zde­cy­dowaną przewagę na boisku i zmusili rywali do cofnię­cia się pod włas­ną bramkę. Jed­nak na udoku­men­towanie bard­zo dobrej gry musieli czekać do 22. min­u­ty, gdy Woj­ciechows­ki popisał się bard­zo dobrym podaniem do Wyki, który zachował zim­ną krew pod bramką rywala i uderze­niem pod długim rogu pokon­ał bramkarza rywala.

Stra­ta gola zmusiła Rokitę do nieco odważniejszych ataków, lecz brak dokład­noś­ci i kon­sek­wencji w roz­gry­wa­niu akcji spowodował, że Lechi­ci szy­bko odbier­ali rywalom piłkę i skutecznie ich kon­trowali. W 27. min­u­cie jed­ną z takich akcji przeprowadzili Surowiec z Piestrzyńskim, a ta zakończyła się pre­cyzyjnym strza­łem pod poprzeczkę w wyko­na­niu tego drugiego i DWL prowadz­iła już 2:0. Nie minęły trzy min­u­ty, a Kibole zdobyli kole­jnego gola po efek­townym lobie Piestrzyńskiego z 30 metrów, który nie dał najm­niejszych szans na inter­wencję golkiper­owi przeciwnika.

Defen­sy­wa Wiary Lecha nie miała w tym spotka­niu wiele pra­cy. Groźnie pod jej bramką było tylko chwilę przed końcem pier­wszej połowy, gdy z pozoru niegroź­na pił­ka spraw­iła trochę prob­lemów Juchac­zowi, który wypluł ją przed siebie, ale nie poz­wolił rywalowi na zdoby­cie gola.

Po prz­er­wie Roki­ta zagrała odważniej, ale nadal nie potrafiła stworzyć zagroże­nia pod bramką Lechitów. Gra jed­nak częś­ciej prze­suwała się pod bramkę DWL, a ta nadal próbowała gry z kon­try. Brakowało jed­nak ostat­niego poda­nia, ale również pomysłu na roze­granie akcji.

Mimo to udawało się kil­ka razy zmusić bramkarza Roki­ty do inter­wencji, a swoich szans na zdoby­cie gola próbowali Norek, Makows­ki i Greszczak. To jed­nak Gór­cza­kowi udało znaleźć się sposób na umieszcze­nie fut­bolów­ki w siatce. W 75. min­u­cie spotka­nia kon­tratak w wyko­na­niu Lechitów na bramkę powinien zamienić Norek, jed­nak na drodze do gola wpierw stanął bramkarz, a następ­nie poprzecz­ka. Na posterunku był wspom­ni­any Gór­czak i strza­łem z bliskiej odległoś­ci pod­wyższył prowadze­nie. To jed­nak nie był koniec popisów strz­elec­kich Wiary Lecha. Kil­ka min­ut później akty­wny Gór­czak otrzy­mał podanie z głębi pola, znalazł się w sytu­acji sam na sam i odd­ał piłkę Siejkowi, który ustal­ił wynik meczu na 5:0.

KKS WIARA LECHAROKITA ROKIETNICA 5:0

BRAMKI: ‘22 Wyka, ‘27 ‘30 Piestrzyńs­ki, ‘75 Gór­czak, ‘83 Siejek

DWL: Juchacz (46. Pietrzyk) – J. Makows­ki, S. Makows­ki, Siejek, Wyka (60. Szen­feld) – Wawrzy­ni­ak (46. M. Woj­ciechows­ki), Ślisińs­ki (46. Grzeszczak), K. Woj­ciechows­ki (46. Bąkows­ki), Szen­feld (46. Kujaws­ki) – Piestrzyńs­ki (46. Norek), Surowiec (60. Górczak)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress