02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.3godz.50min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ekstraklasa zmienia zasady

Od początku nowego sezonu piłkarskiej Ekstrak­lasy zmienione zostaną zasady związane z usta­laniem kole­jnoś­ci zespołów w tabeli w przy­pad­ku, gdy nie zostaną roze­grane wszys­t­kich spotka­nia ligowe. W komu­nika­cie Ekstrak­lasy S.A. czy­tamy o wszys­t­kich warunk­ach i wiążą­cych się z nimi decyzjach.

 

W przy­pad­ku równej licz­by punk­tów zdobytej przez dwie lub więcej drużyn i nieroze­gra­nia wszys­t­kich meczów pomiędzy tymi druży­na­mi, o kole­jnoś­ci w tabeli decy­du­ją: korzyst­niejsza różni­ca bramek we wszys­t­kich spotka­ni­ach z całego cyk­lu roz­gry­wek, a następ­nie (w przy­pad­ku dal­szej równoś­ci) więk­sza licz­ba bramek zdoby­tych w całym cyk­lu rozgrywek.

Bez zmi­an pozosta­ją zasady usta­la­nia kole­jnoś­ci w tabeli przy roze­gra­niu wszys­t­kich meczów pomiędzy druży­na­mi, które zdobyły równą liczbę punktów.

Poniżej przy­pom­i­namy doty­chcza­sowe, nadal obow­iązu­jące, zasady usta­la­nia kole­jnoś­ci w tabeli Ekstrak­lasy na koniec sezonu (wyciąg z Reg­u­laminu Roz­gry­wek o Mis­tr­zost­wo Ekstrak­lasy, art. 10).

***

W przy­pad­ku uzyska­nia równej licz­by punk­tów przez dwie lub więcej drużyn, o zaję­tym miejs­cu decydują:

1. przy dwóch zespołach:
a. licz­ba zdoby­tych punk­tów w spotka­ni­ach między tymi drużynami,
b. przy równej licz­bie punk­tów, korzyst­niejsza różni­ca między zdoby­ty­mi i utra­cony­mi bramka­mi w spotka­ni­ach tych drużyn,
c. przy dal­szej równoś­ci, według obow­iązu­jącej reguły UEFA, że bram­ki strzelone na wyjeździe lic­zone są „pod­wójnie”, korzyst­niejsza różni­ca między zdoby­ty­mi i utra­cony­mi bramka­mi w spotka­ni­ach tych drużyn,
d. przy dal­szej równoś­ci, korzyst­niejsza różni­ca bramek we wszys­t­kich spotka­ni­ach z całego cyk­lu rozgrywek,
e. przy dal­szej równoś­ci, więk­sza licz­ba bramek zdoby­tych we wszys­t­kich spotka­ni­ach z całego cyklu,
f. przy dal­szej równoś­ci, wyższe miejsce w klasy­fikacji Fair Play w sezonie 2011/2012,
g. przy dal­szej równoś­ci, w przy­pad­ku, gdy dwoma zespoła­mi o jed­nakowej licz­bie punk­tów są zespoły zaj­mu­jące pier­wsze i drugie miejsce w tabeli Ekstrak­lasy, zespoły rywal­izu­jące o miejsce w roz­gry­wkach UEFA, a także zespoły których kole­jność decy­du­je o spad­ku, zarządza się spotkanie barażowe na neu­tral­nym, wyz­nac­zonym przez Ekstrak­lasę SA, boisku. W przy­pad­ku remisowego wyniku spotka­nia w reg­u­laminowym cza­sie zarząd­zona będzie dogry­wka 2 x 15 min­ut, a w przy­pad­ku dal­szej równoś­ci sędzia zawodów zarządza wyko­nanie rzutów karnych według obow­iązu­ją­cych przepisów.

2. przy więcej niż dwóch zespołach:
a. licz­ba zdoby­tych punk­tów w spotka­ni­ach między tymi drużynami,
b. przy równej licz­bie punk­tów korzyst­niejsza różni­ca między zdoby­ty­mi i utra­cony­mi bramka­mi w spotka­ni­ach tych drużyn,
c. przy dal­szej równoś­ci, więk­sza licz­ba bramek zdoby­tych w spotka­ni­ach tych drużyn,
d. przy dal­szej równoś­ci, korzyst­niejsza różni­ca bramek we wszys­t­kich spotka­ni­ach z całego cyk­lu rozgrywek,
e. przy dal­szej równoś­ci, więk­sza licz­ba bramek zdoby­tych we wszys­t­kich spotka­ni­ach z całego cyklu,
f. przy dal­szej równoś­ci, wyższe miejsce w klasy­fikacji Fair Play w sezonie 2011/2012,
g. przy dal­szej równoś­ci, losowanie przeprowad­zone przez Depar­ta­ment Logisty­ki Roz­gry­wek Ekstrak­lasy SA.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.