Fenomen Reissa: rekordy pobite i do pobicia

Wczo­ra­jszy wys­tęp Pio­tra Reis­sa w meczu z Pogo­nią był jego 400. meczem roze­granym w ofic­jal­nym meczu w barwach „Kole­jorza”.  Na to spotkanie czekał od blisko czterech lat, gdy ta statysty­ka zatrzy­mała się na licz­bie 399. Gdy­by wtedy udało mu się zagrać kole­jne spotkanie mówilibyśmy o wyjątkowym wydarze­niu. Dzisi­aj jed­nak może­my z czystym sum­ie­niem powiedzieć o fenomenie.

Klubowe kro­ni­ki pamię­ta­ją jed­nak dwóch zawod­ników, którzy zagrali w barwach Lecha więcej razy, niż Reiss. To Teodor Napier­ała z dorobkiem 412 meczów oraz Hieroni Bar­czak z 435 mecza­mi. I gdy­by ni trzy lata prz­er­wy, to pewnie ten wynik już dawno udało­by się poprawić.

Jed­nak w his­torii Lecha nie ma zawod­ni­ka, który zagrał w Ekstrak­lasie w wieku 40 lat. Wczo­raj „Rejsik” miał dokład­nie 40 lat i 95 dni i pokon­ał w tej klasy­fikacji Jarosława Araszkiewicza, który swo­ją kari­erę piłkarską skończył w meczu Lecha z Wisłą w czer­w­cu 2003 roku w wieku 38 lat i 122 dni. Tuż za „Arasiem” w tej kat­e­gorii zna­j­du­je się Jacek Dem­bińs­ki, który jest z kolei najs­tarszym Lechit­om, który zdobył bramkę.

Jeśli Piotrowi Reis­sowi udało­by się pokon­ać bramkarza w którymkol­wiek z meczów, to popraw­ił­by wynik „Dem­biny” o blisko trzy lata, a jeśli stało­by się to późną jesienią, to o pon­ad trzy lata.

Rejsik” nie został jed­nak najs­tarszym zawod­nikiem Ekstrak­lasy. Najs­tarszym piłkarzem od blisko dziesię­ciu lat jest Janusz Jojko, który swo­ją kari­erę zakończył w 2003 roku, a jego licznik stanął na 43 lat­ach i 41 dni­ach. Ten wynik będzie dla Pio­tra bard­zo trud­ny do pobi­cia, tym bardziej, że obec­ny kon­trakt obow­iązu­je do koń­ca roku, a nawet w przy­pad­ku jego przedłuże­nia do koń­ca sezonu 40-let­niemu piłkar­zowi będzie brakować jeszcze dwóch sezonów do tego, aby popraw­ić wyczyn Jojki.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress