Film: Stadion Miejski ma już rok

Pod­czas wczo­ra­jszego briefin­gu z okazji pod­pisa­nia umowy oper­a­torskiej i świę­towa­nia roku od cza­su ofic­jal­nego otwar­cia nowo wybu­dowanej are­ny na Mis­tr­zost­wa Europy 2012, zaprezen­towano krót­ki film ani­mowany, który przed­staw­ia ostat­nie 12 miesię­cy z życia Sta­dionu Miejskiego. Zobaczyć moż­na go w dal­szej częś­ci newsa.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress