Finał akcji Niebiesko-Biały Mikołaj w Crime Story

Trze­cia edy­c­ja Niebiesko-Białego Mikoła­ja wkracza w kluc­zową fazę. Dzisi­aj wiec­zorem sfi­nal­i­zowano aukc­je, w których przez kilka­naś­cie dni moż­na było brać udzi­ał na forum Wiary Lecha. Najwyżej wyl­i­cy­towanym przed­miotem był medal z Pucharu Pol­s­ki z 2004 roku, który wyl­i­cy­tował Piotr Rutkowski.

W zeszłym roku obdarowano 1700 dzieci z domów dziec­ka i placówek wychowaw­czych na tere­nie Wielkopol­s­ki. Tym razem kibole postaw­ili sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, dlat­ego, że z roku na rok ich ambic­je są coraz większe.

Kibice „Kole­jorza” przez ostat­nie pół­torej miesią­ca zbier­ali pieniądze, nie tylko pod­czas licy­tacji, ale również do puszek przed mecza­mi Lecha, a także tej zna­j­du­jącej się w TIFO, kup­no okazjon­al­nych sza­lików, z których pieniądze zostały przekazane na wspar­cie akcji. Kilka­dziesiąt par sanek na potrze­by Niebiesko-Białego Mikoła­ja ufun­dowała fir­ma BUDLOG.

Dzisi­aj w Crime Sto­ry odbyły się finałowe aukc­je, pod­czas których pod licy­tację pod­danych zostało 16 ekskluzy­wnych przed­miotów. Jed­nak to nie była jedy­na z atrakcji. Quizowi doty­czące­mu wiedzy o Lechu zostali pod­dani przed­staw­iciele klubu, a także fil­mu przed­staw­ia­jącego przy­godę zespołu KKS Wiara Lecha w Pucharze Polski.

NAJWYZEJ WYLICYTOWANE PRZEDMIOTY:

1. Pił­ka z auto­grafa­mi zawod­ników reprezen­tacji Pol­s­ki — 700 zł
2. Rękaw­ice Łukasza Fabi­ańskiego — 300 zł
3. Pił­ka z pod­pisa­mi piłkarzy, którzy zdobyli Puchar Pol­s­ki w 2004 roku — 5000 zł
4. Pił­ka z auto­grafa­mi piłkarzy Ander­lech­tu — 600 zł (Hubert Wołąkiewicz)
5. Książ­ka Reis­sa z auto­grafem — 450 zł (Marcin Kawka)
6. Koszul­ka Wiary Lecha z Pucharu Pol­s­ki — 2100 zł (Ivan Djurdjević)
7. Koszul­ka reprezen­tacji Pol­s­ki Grze­gorza Wojtkowia­ka — 1000 zł
8. Koszul­ka Marci­na Kiku­ta z europe­js­kich Pucharów — 600 zł (PP)
9. Koszul­ka Marci­na Wasilewskiego — 1900 zł (Arka­diusz Kasprzak)
10. Medal z Pucharu Pol­s­ki z 2004 roku — 6100 zł (Piotr Rutkowski)
11. Koszul­ka reprezen­ta­cyj­na Semi­ra Stili­cia — 2000 zł
12. Koszul­ka Rober­ta Lewandowskiego z Borus­sii Dort­mund — 2200 zł (Krzysztof Kotorowski)
13. Koszul­ka Luisa Hen­riqueza — 1500 zł
14. Koszul­ka Artioma Rud­ne­va z reprezen­tacji Łotwy — 2500 zł (Jose Mari Bakero)
15. Koszul­ka reprezen­tacji Pol­s­ki Rafała Murawskiego — 2300 zł (Borewicz)
16. Medal za zdoby­cie Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki — 4020 zł (licy­tac­ja z forum)

 

 

fotografia: pro­fil FB Wiary Lecha

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress