Golla: Nie rozumiałem dlaczego nie grałem

- W Lechu obiecy­wali mi, że będę grał, a jak przy­chodz­iło co do czego, to nie dostawałem szan­sy. Już dosyć pograłem w młodzieżowych zespołach. Czułem, że gra w Młodej Ekstrak­lasie to już dla mnie za mało. Chci­ałem spróbować pił­ki seniorskiej, ale przy Buł­garskiej było to niemożli­we – mówił w roz­mowie z ofic­jal­ną stroną Pogo­ni Szczecin, Woj­ciech Gol­la, który przed kilku­nas­toma dni­a­mi trafił do niej z „Kole­jorza”.

Młody pomoc­nik zwracał uwagę na obiet­nice bez pokrycia, które składał w medi­ach Jose Mari Bakero. - Po okre­sie przy­go­towaw­czym i obozach wypowiadał się (tren­er – przyp. red.) na tem­at zdol­nej młodzieży, która jest w Poz­na­niu. Przy­chodz­iły mecze o punk­ty i wys­taw­iał doświad­c­zonych zawod­ników – zwró­cił uwagę piłkarz. A ja czu­ję, że jestem gotowy wys­tępować w wyższych klasach roz­gry­wkowych, a nie tylko w ME. Obser­wu­jąc szkole­niow­ca bard­zo wąt­piłem, bym dostał szan­sę – dodał.

Podob­nie na tem­at Woj­ciecha Gol­li wypowiadał się po jego ode­jś­ciu Andrzej Daw­idz­iuk, dyrek­tor sportowych Lecha. — Moim zdaniem takie zda­nia były wypowiadane tylko po to, żeby mnie zatrzy­mać, nie miały­by odzwier­ciedle­nia w rzeczy­wis­toś­ci. Proszę spo­jrzeć na ostat­ni mecz z ŁKS-em. Prowadzil­iśmy grę, wygry­wal­iśmy 4:0, roz­grze­wałem się od drugiej połów­ki i nie wys­tąpiłem w tym spotka­niu. Nie rozu­miem dlaczego. To jeden przykład, podob­nie było z Bełcha­towem i z Arką Gdy­nia sezon temu. Czułem się lekce­ważony – stwierdził.

Były Lechi­ta zaz­naczył także, że liczy na to, że uda mu się wywal­czyć miejsce w pod­sta­wowym składzie nowej drużyny. — II liga w pewnych przy­pad­kach jest sil­niejsza od Ekstrak­lasy. Nie czu­ję się pewny w nowym klu­bie. Wiem, że nie mam abona­men­tu na grę. Przyjdą trenin­gi i będę musi­ał pokazać się tren­erowi, bo miejsce trze­ba sobie wywal­czyć. Nie będzie łat­wo, ale cieszę się z tego, że dru­ga linia jest tak sil­na – tłu­maczył zawodnik.

więcej: http://www.pogonszczecin.pl/index.php?m=19&pm=0&kategoria=0&aktualnosc=5788&lg=1&typ=1&od=1

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress