02.04.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Pogoń Szczecin
Do meczu pozostało:
6dn.9godz.0min.
12.06 X3.45 23.6 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Górnik — Lech: Zabrzanie nie dali szans Lechowi

Górnik Zabrze podtrzy­mał swo­ją korzyst­ną passę na obiek­cie przy Roo­sevelta. Spotkanie z Lechem było dla nich 14. z rzę­du nie prze­granym poje­dynkiem w roli gospo­darza. Bram­ki dla piłkarzy Adama Nawał­ki zdoby­wali Kwiek oraz Adam Banaś. Na pociesze­nie dla “Kole­jorza” trafił w dolic­zonym cza­sie gry trafił Siergiej Kri­wiec. Dla Lechitów był to pier­wszy prze­grany w ty sezonie mecz.

Upal­na aura na obiek­cie im. Ernes­ta Pola nie mobi­li­zowała zawod­ników do gry w tych trud­nych warunk­ach. Inic­jaty­wę, jako pier­wsi prze­jęli podopieczni Adama Nawał­ki. Nie rzad­ko Gór­ni­cy bezpośred­ni­mi piłka­mi uruchami­ali swoich part­nerów z for­ma­cji ofen­sy­wnych. Taka akc­ja miała miejsce już w 4. min­u­cie meczu. Za polem karnym inter­we­niować musi­ał Kotorows­ki, który uprzedz­ił rywala i wybił piłkę w oko­lice linii środ­kowej boiska. Gospo­darze nie wyko­rzys­tali fak­tu, że przez kil­ka sekund bram­ka Lecha była pusta.

Pięć min­ut później kole­jny raz defen­sy­wie „Kole­jorza” urwali się rywale. Tym razem do poda­nia doszedł Kwiek, ode­grał do Gołę­biewskiego, jed­nak strzał wypoży­c­zonego z Polonii piłkarza został zablokowany przez Wojtkowia­ka. Lechi­ci na swo­ją sytu­ację musieli czekać do 25. min­u­ty. Wtedy przed polem karnym znalazł się niepil­nowany Stil­ić, który uderzył min­i­mal­nie nad poprzeczką.

Po chwili ponown­ie zakotłowało się pod bramką Kotorowskiego. Niebez­pieczną piłkę w pole karne Lecha zagrał Bem­ben, ta dłu­go spadała w oko­lice linii bramkowej, lecz ostate­cznie golkiper lid­era T‑Mobile Ekstrak­lasy ura­tował sytu­ację, wyrzu­ca­jąc dwoma ręko­ma fut­bolówkę zmierza­jącą do bram­ki. Jeszcze w tej samej akcji na bramkę dwukrot­nie strze­lali piłkarze Adama Nawał­ki, lecz czu­jnie w szes­nastce zachowali się piłkarze Lecha, który blokowali te uderzenia.

Gospo­darze kon­sek­went­nie real­i­zowali swo­je założe­nia tak­ty­czne. Swo­jej szan­sy szukali przede wszys­tkim w dośrod­kowa­ni­ach, ale próbowali także strze­lać z dys­tan­su. Niewiele z tych uderzeń leci­ało w światło bramki.W 38. min­u­cie z powodu urazu mięś­nia przy­wodzi­ciela boisko musi­ał opuś­cić Hubert Wołąkiewicz, a defen­so­ra “Kole­jorza” zmienił nowy nabytek Lecha, dla którego mecz w Zabrzu był debi­utem — Mar­ciano Bruma.

W 43. min­u­cie swo­ją okazję miał Mateusz Możdżeń. Pomoc­nik Lecha otrzy­mał podanie od Kuby Wil­ka, minął trzech rywali i z ostrego kąta chci­ał zaskoczyć bramkarza gospo­darzy, ale ten nie dał się zwieść. Jeszcze przed prz­er­wą „Kole­jorz” stworzył sobie okazję bramkową. Przed szes­nastką Górni­ka niepil­nowany był Stil­ić, który odd­ał strzał po zie­mi, niepewnie inter­we­niował Sko­rup­s­ki i blisko możli­woś­ci odd­a­nia strza­łu był Rud­nev, lecz ostate­cznie golkiper Górni­ka opanował sytuację.

Jeszcze przed gwiz­d­kiem kończą­cym pier­wszą połowę na strzał z dys­tan­su zde­cy­dował się Alek­sander Kwiek. Najm­niejszych szans na inter­wencję nie miał Kotorows­ki, który stał kil­ka metrów przed lin­ią bramkową. „Kole­jorz” znalazł się w bard­zo trud­nej sytu­acji. Po raz pier­wszy w tym sezonie musi­ał gonić wyniku.

Tuż po wznowie­niu gry Górnik stanął przed szan­są na pod­wyższe­nie wyniku. Faulowany w polu karnym przez Djur­de­vi­cia był Gołę­biews­ki i arbiter wskazał na wap­no. Kotorows­ki nie wyczuł intencji kap­i­tana Górni­ka, Bana­sia, i „Kole­jorz” w Zabrzu prze­gry­wał już 2:0.

Goś­cie naty­ch­mi­ast ruszyli do odra­bi­a­nia strat. Podopieczni Adama Nawał­ki byli jed­nak kon­sek­went­ni w grze i nie dopuszcza­li do akcji bramkowych zawod­ników Lecha. Swoich szans podopieczni Jose Mari Bakero szukali więc w uderzeni­ach z dys­tan­su. Na takie zde­cy­dował się m.in. Muraws­ki, ale fut­bolówka minęła bramkę.

Z upły­wem cza­su przewa­ga „Kole­jorza” była coraz więk­sza, ale nie potrafił on udoku­men­tować jej zdoby­ciem bram­ki kon­tak­towej. Z kolei Górnik skupił się na defen­sy­wie i wysokim pressin­gu. Piłkarze z Poz­na­nia nie potrafili odnaleźć się w tej sytu­acji, próbowali wykre­ować, jak naj­do­god­niejszą sytu­ację do zdoby­cia bram­ki, nie rzad­ko rezygnu­jąc z możli­woś­ci poda­nia part­nerowi, bądź odd­a­nia strzału.

Im bliżej było do koń­ca spotka­nia, tym mniej sił i nadziei na koń­cowy sukces mieli zawod­ni­cy Lecha. W piątkowe popołud­nie zde­cy­dowanie źle czuli się oni w ataku pozy­cyjnym, a nieko­rzyst­ny wynik na tabl­i­cy świ­etl­nej nie ułatwiał ich sytuacji.

W 76. min­u­cie błąd defen­sorów Górni­ka mógł wyko­rzys­tać Rud­nev. Ci zostaw­ili Łotys­zowi dużo miejs­ca, lecz uderze­nie napast­ni­ka Lecha było bard­zo niecelne. Dwie min­u­ty później dobre podanie od Brumy dostał Tonew, Buł­gar wychodz­ił na wol­na pozy­cję, lecz nie opanował piłki.

W ostat­nich min­u­tach meczu przewagę ponown­ie zdobyli gospo­darze. Lechi­ci pogodzili się już z porażką i wyczeki­wali podob­nie, jak ich prze­ci­wni­cy na koń­cowy gwiz­dek sędziego. W dolic­zonym cza­sie gry z dal­szej odległoś­ci ni to wrzu­cał, ni strze­lał Siergiej Kri­wiec. Pił­ka skozłowała przed bramkarzem i niespodziewanie wpadła do bramki.

i nie wykazy­wali woli wal­ki i zaan­gażowa­nia, o które na kon­fer­encji przed meczem apelował Jose Mari Bakero.

GÓRNIK ZABRZELECH POZNAŃ 2:1 (1:0)

BRAMKI: ’45+3 Kwiek ’48 Banaś (k) — ’90+2 Kriwiec

ŻÓŁTE KARTKI: Przy­byl­s­ki, Marcini­ak, Gołę­biews­ki — Muraws­ki, Wojtkowiak, Henriquez

GÓRNIK: Sko­rup­s­ki – Bem­ben, Banaś, Danch, Marcini­ak – Thomik (72. Olkows­ki), Przy­byl­s­ki, Kwiek (67. Paz­dan), Mączyńs­ki (81. Wodec­ki), Zahors­ki – Gołębiewski

LECH: Kotorows­ki – Wojtkowiak Djur­de­vić, Wołąkiewicz (38. Bru­ma), Hen­riquez – Stil­ić, Muraws­ki, Injac (67. Tonew), Możdżeń (54. Kri­wiec), Wilk – Rudnev

SĘDZIA: Włodz­imierz Bar­tos (Łódź)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

01/04/2023 / 02:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.