Ile mamy? Osiem dni? Wymieniamy!

Dziewięć dni temu na Sta­dion­ie Miejskim roze­gra­no ostat­ni do tej pory mecz, pomiędzy Wartą Poz­nań, a Arką Gdy­nia, po którego zakończe­niu zaczę­to oper­ację wymi­any murawy. Ósmą już w his­torii nowego obiek­tu na Mis­tr­zost­wa Europy. Do tej pory nie wiado­mo czy jeszcze budowanego, czy już remontowanego.

Prace nad położe­niem nowej, gwaran­cyjnej, pły­ty boiska zakończyły się w sobotę, a więc trwały sześć dni. A już po trzech dni­ach na nim swój mecz roze­gra reprezen­tac­ja Pol­s­ki z kadrą Węgi­er. Tak, aby nowa trawa nie zdążyła się zako­rzenić, aby nie miała zbyt dużo chwil wytch­nienia, a także cza­su na praw­idłowe zako­rze­nie­nie, choć o tym nie ma co w takich warunk­ach pogodowych marzyć.

Wielu spec­jal­istów wypowiadało się już na tem­at murawy, zwracało uwagę na kluc­zowe dla jej wytrzy­małoś­ci i późniejszej eksploat­acji, praw­idłowe zako­rze­nie­nie. Aby to mogło nastąpić trawa przed kil­ka dni powin­na nie być eksploa­towana, aby się dobrze przyjęła.

Ale Poz­nań wie lep­iej, w końcu kadra, mecze Lecha, mecze Warty. Nie moż­na czekać, trze­ba szy­bko wymieni­ać, bo aku­rat osiem dni nikt w Poz­na­niu nie gra. Wyko­rzys­ta­jmy to, zmieńmy murawę, a po kilku meczach ponown­ie narzeka­jmy na jej stan.

A trawa, po wymi­an­ie, najlepiej nie wyglą­da, zresztą zobacz­cie sami. Ktoś jutro na niej ma zagrać w meczu na poziomie reprezentacyjnym?

Obec­nie w Poz­na­niu mamy pier­wsze w tym roku dłu­go utrzy­mu­jące się przym­roz­ki, trud­no więc oczeki­wać że trawa dobrze się zako­rzeni, nie wspom­i­na­jąc już o tym, że ma na tylko zaled­wie kilka­dziesiąt godzin. Dzisi­aj tren­ing obu reprezen­tacji, jutro mecz. W końcu może­my sobie poz­wolić na wyrzuce­nie kilkuset tysię­cy euro na wymi­anę trawy, która będzie eksploa­towana zaled­wie w sześ­ciu meczach.

Ta wymi­ana jest gwaran­cyj­na, taki zapis pojaw­ił się w umowie, jed­nak gwaranc­ja nie została jeszcze roz­pa­tr­zona, a władze POSiRu stwierdz­iły, że wymienią, póki czas, tę trawę, a później, jeśli Węgrzy nie będą chcieli zapłacić za nią, to wejdą na drogę sądową. A gdy­by tak fir­ma odpowiedzial­na za poprzed­nią wymi­anę trawy udowod­niła, że nie spełniono wszys­t­kich warunk­ów, aby trawa została należy­cie wyko­rzys­tana, aby się zako­rzeniła, przysposobiła?

Bo w sum­ie, tak jest, prawda?

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress