Injac w Hiszpanii rozpoczyna negocjacje z Lechem

Lista zawod­ników, którym latem kończy się umowa z Lechem jest imponu­ją­ca. Kilku z nich nie wiąże z “Kole­jorzem” swo­jej przyszłoś­ci i praw­dopodob­nie opuszczą drużynę. Mowa o Marcinie Kiku­cie, Grze­gorzu Wojtkowiaku czy Semi­rze Stili­ciu. Ta trój­ka na razie nie doszła do porozu­mienia z władza­mi klubu i nie pod­pisała nowej umowy. Inni na taką propozy­cję nadal czekają.

W takiej sytu­acji jest m.in. Dim­itri­je Injac. Serb jeszcze nie usi­adł do rozmów z klubem nt. swo­jego nowego kon­trak­tu, lecz zaz­naczał już, że przede wszys­tkim czeka na ofer­tę “Kole­jorza” i dopiero później będzie zas­tanaw­iał się nad ewen­tu­al­nym trans­fer­em do innego zespołu.

Dima” pod­czas zgrupowa­nia ma otrzy­mać od Lecha infor­ma­cję doty­czącą jego przyszłoś­ci. — Usiądziemy i poroz­maw­iamy na ten tem­at — tłu­maczy Andrzej Daw­idz­iuk. Całkiem niedawno zain­tere­sowanie tym zawod­nikiem wykazy­wała Jagiel­lonia Białys­tok, ale ostate­cznie zde­cy­dowała się na pod­pisanie umowy z Tomaszem Bandrowskim.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress