IV finał Niebiesko-Białego Mikołaja

Dzisi­aj w klu­bie jaz­zowym Blue Note odbył się finał akcji Niebiesko-Biały Mikołaj, pod­czas którego przeprowad­zone zostały ostat­nie licy­tac­je. Pod­czas nich zebra­no łącznie 14920 zł, a najwięk­szym rary­tasem okaza­ła się koszul­ka Artioma Rud­ne­va z meczu na 90-lecie klubu, którą wyl­i­cy­towano za 2050 zł.


Wszys­tkie licy­tac­je finału:

Kolac­ja z trenerem Rumakiem — 1100
Oscar pub­licznoś­ci 2009 — 2000
Koszul­ka Artioma Rud­ne­va z HSV z auto­grafem — 850
Koszul­ka Rafała Murawskiego z Euro 2012 — 900
Koszul­ka retro Krzyszto­fa Kotorowskiego — 1250
Koszul­ka retro Dim­itri­je Inja­ca — 1400
Definic­ja Kibol (pier­wszy egzem­plar) — 370 (forum)
Koszul­ka Rafaela van der Vaar­ta z auto­grafa­mi zawod­ników — 900 (Piotr Rutkows­ki)
Rękaw­ice z auto­grafa­mi bramkarzy Lecha — 350
Koszul­ka Grze­gorza Wojtkowia­ka z Euro 2012 — 450 (Piotr Rutkows­ki)
Koszul­ka retro Artiom Rud­nev — 2050
Koszul­ka Manuela Arboledy — 650
Koszul­ka mis­tr­zows­ka z auto­grafa­mi — 1100 (Rafał Muraws­ki)
Koszul­ka Rafała Murawskiego z auto­grafa­mi — 850 (Winiu Bloch)
Koszul­ka Vojo Ubi­pari­pa — 700

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress