Jagiellonia bez ligowego punktu w Poznaniu

Jagiel­lonia Białys­tok nigdy nie wygrała w ligowym meczu z Lechem przy Buł­garskiej. Co więcej z Poz­na­nia nie wywiozła nawet punk­tu. Dwukrot­nie udało się jej zdobyć bramkę. Za pier­wszym razem prze­grała 6:1, za drugim 4:1. Stoli­ca Wielkopol­s­ki dla najwięk­szego klubu na Pod­la­siu nie jest przy­jaznym teren­em.

Każdy klub ma takie wyjazdy, których nie wspom­i­na najlepiej. Jeszcze kil­ka lat temu Odra Wodzisław lubiła na swoim tere­nie urwać jakieś punk­ty Legii i Wiśle. Z kolei Lechowi bard­zo cięż­ki gra się w Chor­zowie. Każdy z tych klubów jed­nak w przeszłoś­ci potrafił wygry­wać na trud­nym tere­nie. Moż­na wspom­nieć Lecha, który mecz wyjaz­dowy z Ruchem wygrał w sezonie mis­tr­zowskim.

Inaczej jest w przy­pad­ku Jagiel­lonii. Ta co praw­da raz wygrała z Lechem przy Buł­garskiej. W sezonie  2001/2002 prze­grał 1:2 w rewanżowym spotka­niu Pucharu Ligi. Kilka­naś­cie dni wcześniej wygrał jed­nak na Pod­la­siu pewnie 3:0 i nawet poraż­ka w stol­i­cy Wielkopol­s­ki nie wpłynęła na wynik dwumeczu.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress