01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.38min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jagiellonia — Lech: Wymęczone, ale cenne zwycięstwo

gergo lovrencicssLech Poz­nań po bard­zo trud­nym spotka­niu pokon­ał Jagiel­lonię Białys­tok. Tuż przed prz­er­wą „Kole­jorz” wyszedł na prowadze­nie po strza­le Ger­go Lovrec­nic­sa. Dzię­ki temu zwycięst­wu Lech zmniejszył stratę do lid­era roz­gry­wek — Legii Warszawa.

Od pier­wszego gwiz­d­ka do wysok­iego pressin­gu wyszedł Lech Poz­nań, który szy­bko chci­ał prze­jąć inic­jaty­wę na boisku. To się udało i w początkowej fazie spotka­nia goś­cie prze­ważali na boisku i to oni prowadzili grę. Już w 7. min­u­cie dobrą okazję na zdoby­cie bram­ki miał Lovren­ci­cs, ale zami­ast strze­lać szukał Ślusarskiego.

Podopieczni Tomasza Haj­to nie zamierza­li bezczyn­nie czekać na to, co zro­bią piłkarze Lecha Poz­nań i oni również szukali swoich okazji do zdoby­cia gola. Kil­ka ciekawych kon­trataków jed­nak skutecznie pow­strzy­mali defen­sorzy goś­ci wespół z Buriciem. W między­cza­sie „Kole­jorz” mógł objąć prowadze­nie za sprawą Hamalaine­na czy Tonewa. Szczegól­nie dobrą okazję na zdoby­cie gola miał ten dru­gi, gdy na bram­ce nie było Słowi­ka, ale uderzył niecel­nie. Ciekaw­ie było również po strza­le Lovren­ci­c­sa, który chci­ał wykończyć bard­zo dobrą cen­trę Tonewa, lecz Węgi­er zro­bił to niecelnie.

Nadal jed­nak atakowała Jagiel­lonia, która próbowała zwi­etrzyć okazję również po strza­łach z dys­tan­su. Po jed­nym z nich urazu pal­ca doz­nał bramkarz Lecha, który źle zła­pał piłkę i chwilę później opuś­cił boisko. Gdy wydawało się, że nic do koń­ca pier­wszej połowy już się nie wydarzy błąd Noram­bue­ny wyko­rzys­tał Lovren­ci­cs, który przyjął piłkę, wpadł w pole karne, minął Paz­dana i uderze­niem od słup­ka wyprowadz­ił goś­ci na prowadzenie.

Po wznowie­niu gry Lechi­ci powin­ni pod­wyższyć prowadze­nie, gdy piłkę znakomi­cie prze­jął Hamalainen, podał do Lovren­ci­c­sa. Węgi­er nieste­ty zatrzy­mał akcję i mimo tego, że był niepil­nowany jedyne co mógł zro­bić, to odd­ać strzał, a ten był niecel­ny. Chwilę później kon­tratak wyprowadzał Tonew i odd­ał prze­cięt­ny strzał, choć mógł podać do niepil­nowanego Drewniaka.

W drugiej połowie Lech jed­nak zgasł. Nie był już tak akty­wny jak od początku spotka­nia. Starał się przede wszys­tkim kon­trolować prze­bieg meczu i nie pozwalać rywalowi na zagroże­nie bram­ce Kotorowskiego. Z kolei Jagiel­lonia pod­chodz­iła coraz wyżej, dłużej utrzymy­wała się przy piłce na połowie Lecha i szukała swoich szans na wyrów­nanie. Ciekawym uderze­niem popisał się Quin­tana, ale strzelił obok słupka.

Im bliżej koń­cowego gwiz­d­ka, tym groźniej było pod bramką Lecha i z więk­szą łat­woś­cią gospo­darze dochodzili do sytu­acji strz­elec­kich. W 70. min­u­cie trudne uderze­nie dla Kotorowskiego odd­ał Gajos, ale bramkarz „Kole­jorza” fan­tasty­cznie sparował strzał na rzut rożny. Świet­ną akcję Jagiel­lonia miała kil­ka min­ut później, gdy Quin­tana zacen­trował wprost na głowę Pliz­gi, ale ten uderzył nad bramką.

Chwilę prz­er­wy na boisku mieliśmy po tym jak Ślusars­ki po star­ciu z Uka­hem niebez­piecznie uderzył głową o murawę. Lechi­ci mieli pre­ten­sje do zawod­ników z Białegos­toku, ponieważ Ci mimo tego, że napast­nik „Kole­jorza” leżał na boisku, gospo­darze kon­tyn­uowali akcję ofen­sy­wną. Jeszcze przed końcem pod­sta­wowego cza­su gry arbiter główny wyrzu­cił z ław­ki rez­er­wowych Tomasza Haj­to, który obrażał Hen­riqueza, dłu­go zbier­a­jącego się do wznowienia gry z autu.

JAGIELLONIALECH 0:1

BRAMKI: ‘44 Lovrencics

Żół­ta kart­ka: Noram­bue­na, Ukah, Quin­tana — Kotorows­ki, Drew­ni­ak, Henriquez

JAGIELLONIA: Słowik — Ukah, Dźwigała, Paz­dan, Noram­bue­na (87. Smo­larek) — Grzyb, Gajos, Quin­tana, Pliz­ga, Kupisz (81. Kowal­s­ki) — Frankows­ki (63. Min Kyun)

LECH: Burić (39. Kotorows­ki) — Ceesay, Kamińs­ki, Wołąkiewicz, Hen­riquez — Lovren­ci­cs, Drew­ni­ak, Muraws­ki, Tonew (78. Teodor­czyk) — Hamalainen — Ślusars­ki (84. Możdżeń)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.