06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.41min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jak Polonia podejdzie do meczu z Lechem?

W szere­gach Polonii Warsza­wa atmos­fera nie jest najlep­sza. Właś­ci­ciel klubu, Józef Woj­ciechows­ki, zdradz­ił ostat­nio, że ode­jdzie po tym sezonie z klubu. Jakie zdaniem Lechitów będzie to miało znacze­nie w meczu z „Kole­jorzem”.

- Jeśli właś­ci­ciel odchodzi, to każdy zawod­nik myśli o swo­jej przyszłoś­ci. Różnie mogą to ode­brać, bo mogą się zmo­bi­li­zować, żeby pokazać się przed nowym pra­co­daw­cą albo odpuś­cić, bo nie otrzy­mu­ją pieniędzy. Może to pójść w dwie strony. Myślę jed­nak, że na mecz z nami się sprężą – przyz­na­je Mateusz Możdżeń.

Zdaniem Mar­iusza Ruma­ka nie będzie to miało znaczenia, ponieważ Czesław Mich­niewicz będzie potrafił zmo­bi­li­zować swoich piłkarzy na piątkowe spotkanie. – Nie anal­izu­ję tego. Każdy chce grać w pucharach, choć takie wypowiedzi spraw­ia­ją, że sytu­ac­ja nie jest jas­na. Słysza­łem także, że jak zdobędą 9 punk­tów to właś­ci­ciel jed­nak zostanie. W tych wypowiedzi­ach jest niesta­bil­ność. Zawod­ni­cy pod­chodzą do tego indy­wid­u­al­nie. Tren­er musi zbu­dować z nich zespół. To nie moje prob­le­my, ja obser­wu­je tylko ich grę – uważa szkole­niowiec „Kole­jorza”.

Przyz­na­je on jed­nocześnie, że w związku z ewen­tu­al­ną wyprzedażą Polonii Warsza­wa nie zamierza spec­jal­nie przyglą­dać się jej zawod­nikom pod kątem ewen­tu­al­nych wzmoc­nień Lecha. – Nie pode­j­mu­je­my decyzji w ten sposób, że ktoś się wyco­fu­je, to kupu­je­my piłkarzy. Nasze cele zostały już dawno określone. Czy to są zawod­ni­cy Polonii to powiem, być może tak, ale na pewno było to zaplanowane wcześniej, a nie było kon­sek­wencją decyzji Woj­ciechowskiego – pod­kreśla Mar­iusz Rumak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.