Jak to jest z nazwiskiem gwiazdy “Kolejorza”?

Przed rozpoczę­ciem obec­nie trwa­jącego sezonu Artiom Rud­nev zaży­czył sobie, aby jego nazwisko pisano właśnie w ten sposób, a nie Artjoms Rud­nevs, jak miało to miejsce po jego trans­ferze do Poznania.

Łotysz prosząc o to, nie zdawał sobie sprawy, jak wiele prob­lemów spraw­ił kibi­com „Kole­jorza”. Jego nazwisko pisane jest na roz­maite sposo­by. Jest więc tran­skrypc­ja ang­iel­s­ka, czyli ta, o której stosowanie prosił piłkarz, ale również i pol­s­ka, a więc Artiom Rud­niew. Jed­nak nie tylko te dwie moż­na spotkać w tek­stach poświę­conych napast­nikowi Lecha.

Imię i nazwisko gwiazdy drużyny prowad­zonej przez tren­era Jose Bakero zapisy­wane jest w różne sposo­by np: Artjoms Rud­nevs, Artem Rud­nev, Artiom Rud­nev, Artom Rud­new, Artjom Rud­niev, Artjom Rud­niew, Artjom Rud­nevs, Артём Ру́днев – po rosyjsku czy Artjoms Rudņevs – po łotewsku. My nato­mi­ast zgod­nie z życze­niem łotewskiego gracza będziemy pisali “Artiom Rudnev”.

Artiom Rud­nev niedawno zaży­czył sobie, aby jego nazwisko pisano tak jak powyżej, a nie Artjoms Rud­nevs. Łotysz prosząc o to chy­ba nie wiedzi­ał, że sprawi to niek­tórym dzi­en­nikar­zom tak wiele prob­lemów, którzy piszą jego imię i nazwisko w bard­zo roz­maity sposób. Rodzi­ca­mi piłkarza Lecha są Ros­janie, dlat­ego chci­ał on, by na koszulce, w której gra wid­ni­ała rosyjs­ka odmi­ana pisowni jego nazwiska, czyli “Rud­nev”.

Poprawnie w języku pol­skim powin­no mówić się “Rud­new”, ale więk­szość mediów jeszcze bardziej spol­szcza nazwisko lid­era strzel­ców Ekstrak­lasy i mówi “Rudniev”.W Rosji nato­mi­ast imię napast­ni­ka Lecha pisze się “Artem”.

Mimo to fani niebiesko białych przez ostat­nie miesiące mogli napo­tykać w medi­ach na bard­zo różne pisown­ie imienia i nazwisko gwiazdy drużyny prowad­zonej przez tren­era Jose Bakero np: Artjoms Rud­nevs, Artem Rud­nev, Artiom Rud­nev, Artom Rud­new, Artjom Rud­niev, Artjom Rud­niew, Artjom Rud­nevs, Артём Ру́днев – po rosyjsku czy Artjoms Rudņevs – po łotewsku. My nato­mi­ast zgod­nie z życze­niem łotewskiego gracza będziemy pisali “Artiom Rudnev”.

Za przesłanie tek­stu dzięku­je­my Błaże­jowi Skorupce.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress