Jaki jest Dimitrije Injac?

W sobotę 200 mecz w barwach Lecha Poz­nań zagra Dim­itri­je Injac, który do Poz­na­nia trafił w 2006 roku. Jaki to piłkarz, czym się wyróż­nia? Zapy­tal­iśmy o to dwóch piłkarzy „Kole­jorza”: Huber­ta Wołąkiewicza i Ivana Djurdjevicia.

Ivan Djur­d­je­vić uważa, że to zawod­nik, które­mu Lech może wiele zawdz­ięczać. - Na pewno zawsze wal­czy ofi­arnie o zespół i przekła­da jego dobro nad swo­je — uważa Serb. - Myślę, że kil­ka lat, które spędz­ił w Lechu pokaza­ło, jak bard­zo zależy mu na tej drużynie. Zostaw­ił tutaj sporo zdrowia na boisku. Zdobył Mis­tr­zost­wo, Puchar i Super­puchar Pol­s­ki, przeżył dwie fajne przy­gody w pucharach. Dla Lecha to jeden z lep­szych piłkarz — kom­ple­men­tu­je kolegę „Dju­ka”.

Podob­ną opinię na tem­at „Dimy” ma Hubert Wołąkiewicz, który w Poz­na­niu pojaw­ił się zimą 2011 roku. - To fajny chłopak. Od początku, gdy trafiłem do Lecha był optymisty­cznie nastaw­iony do życia i chłopaków w szat­ni. Pomógł mi w akli­matyza­cji. Na pewno jest przy­jazny, dużo poma­ga, a takich osób potrze­bu­je druży­na — pod­kreśla obroń­ca Lecha.

Injac to piłkarz, który wykonu­je tzw. „czarna robotę” przez co jest trochę w cie­niu swoich kolegów z drużyny. Nie rzad­ko jed­nak rywalom uda­je się go zden­er­wować, co okazu­je na boisku. — Tak naprawdę to oaza spoko­ju. Bard­zo cichy człowiek. Na boisku potrafi się zden­er­wować, ale w szat­ni już taki nie jest — zauważa Djur­d­je­vić. Z Serbem zgadza się Wołąkiewicz, ale zaz­nacza: — Kiedy trze­ba to włączy się w szat­ni w rozmowę.

Już ter­az Dima jest najczęś­ciej wys­tępu­ją­cym w barwach Lecha obcokra­jow­cem. W pol­skiej lidze niewielu jest zresztą piłkarzy z zagrani­cy, którzy mają aż 200 wys­tępów dla swo­jego zespołu. — Przez to należy mu się sza­cunek — zaz­nacza Djurdjević.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress