Jerzy Cyrak ponownie trenerem Młodej Ekstraklasy

Jerzy Cyrak po pół­torej roku powraca do Poz­na­nia. Dzisi­aj został szkole­niow­cem zespoły Młodej Ekstrak­lasy, który wcześniej prowadz­ił. Doty­chcza­sowy opiekun tej drużyny pozostanie w klu­bie jed­nak zmieni się funkc­ja, którą będzie pełnił.

- Zmi­ana na stanowisku nie jest podyk­towana niezad­owole­niem z pra­cy Karo­la Brodowskiego, który oczy­wiś­cie w dal­szym ciągu pozosta­je w klu­bie. Od tego roku Karol został sze­fem pro­jek­tu, którego celem będzie doskonale­nie treningu indy­wid­u­al­nego młodych zawod­ników. Zarówno tych z pier­wszego zespołu jak Kamińs­ki, Dry­gas czy Tonew jak i piłkarzy na co dzień trenu­ją­cych z Młodą Ekstrak­lasą – przyz­nał dyrek­tor sportowy Lecha Poznań.

W czer­w­cu do Poz­na­nia powró­cił po rocznej prz­er­wie Mar­iusz Rumak, a po pół roku także Jerzy Cyrak. Ten dru­gi w ostat­nim cza­sie był bezro­bot­ny, zrezyg­nował z pra­cy w Lechii Gdańsk, w której był asys­ten­tem tren­era Tomasza Kafarskiego, bo jego zwolnieniu.

- Przy­chodząc tu w czer­w­cu założyłem sobie, że odzyskam dla Lecha obu tych szkole­niow­ców, którzy tren­er­skie szli­fy naby­wali właśnie w Poz­na­niu. Mar­iusz wró­cił do nas już latem i cieszę się, że ter­az mogę pow­itać tren­era Cyra­ka. Jako tren­er Młodej Ekstrak­lasy będzie on ściśle współpra­cow­ał z pier­wszym zespołem. Podob­nie będzie z tren­era­mi drużyn juniors­kich, którzy także będą blisko zajęć Młodej Ekstrak­lasy. Wszys­tko po to by zachować ciągłość pracy – zaz­nacza Andrzej Dawidziuk.

Sam zain­tere­sowany jest zad­owolony z takiego obro­tu sprawy. — Czu­ję się jak­bym wró­cił do domu. Spędz­iłem tu mnóst­wo cza­su. Dostałem szanse roz­wo­ju, z której starałem się maksy­mal­nie sko­rzys­tać. Wracam bogat­szy o doświad­czenia, które będę chci­ał właś­ci­wie spożytkować. Cel zespołu jest jas­ny. Chce­my dostar­czyć jak najwięcej zawod­ników do pier­wszej drużyny. Najbardziej istot­ny będzie dla nas rozwój indy­wid­u­al­ny poszczegól­nych piłkarzy. Wraz z nim będzie się popraw­iał poziom gry całej drużyny, a wraz z tym wyni­ki zespołu. One nie będą dla nas najważniejsze, ale na pewno będą wyz­nacznikiem postępów. Nie może być tak, że wynik nie ma znaczenia. W piłce seniorskiej jest on najważniejszy i naszym zadaniem jest przyzwycza­janie do tego młodych piłkarzy – mówił Jerzy Cyrak.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.