21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
0dn.16godz.43min.
11.48 X4.30 25.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kadziński: Ta decyzja wprowadza w błąd opinię publiczną

Lech Poz­nań odniósł się  po zamknię­ciu Sta­dionu Miejskiego do decyzji Woje­w­ody Wielkopol­skiego. — Uza­sad­nie­nie tej decyzji jest sprzeczne z pozy­ty­wną decyzją Komen­dan­ta Miejskiego Policji, którą otrzy­mal­iśmy wczo­raj — pod­kreśla prezes Lecha, Andrzej Kadziński.

 

- W tym tygod­niu jak przed każdym meczem, począwszy od jesieni, doko­nany został odbiór obiek­tu przed spotkaniem. Decyz­ja pode­j­mowana jest przed każdym spotkaniem, jakie Lech Poz­nań roz­gry­wa na sta­dion­ie przy ul. Buł­garskiej. Wczo­raj po oględz­i­nach Policji, Komen­dant Miejs­ki wydał pozy­ty­wną opinię w zakre­sie spełnienia wymogów bez­pieczeńst­wa w trak­cie imprezy masowej, która odbędzie się na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu. Pozy­ty­wną opinię wydał również Prezy­dent Mias­ta. Nie rozu­miem, dlaczego Woje­w­o­da pod­jął tak drasty­czną decyzję w sto­sunku do kibiców oglą­da­ją­cych w spoko­ju mecze na Buł­garskiej — przyz­nał prezes.

- Od wrześ­nia 2010 roku Komen­dant Wojew­ódz­ki Policji wydał pięć negaty­wnych opinii na tem­at orga­ni­zowa­nia imprez masowych na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu. Były one jed­nak spowodowane rozbu­dową tego obiek­tu. Nie miały nic wspól­nego z zachowaniem się kibiców i doty­czyły tylko i wyłącznie infra­struk­tu­ry. Gdy­by Woje­w­o­da Wielkopol­s­ki dopisał, że te opinie mówiły o infra­struk­turze mógłbym się z tym zgodz­ić. A tak ten zapis tylko wprowadza w błąd opinię pub­liczną - dodał Kadziński.

- Pan Woje­w­o­da wydał rygor naty­ch­mi­as­towej wykony­wal­noś­ci. Przy­pom­nę, że na sta­dion­ie Lecha od dziesię­ciu lat nie było żad­nych zamieszek. Inny­mi słowy jest to sta­dion bez­pieczny. Pan Woje­w­o­da uznał, że negaty­wne opinie policji na tem­at infra­struk­tu­ry, które związane były z budową doty­czą kwestii kibi­cows­kich. Jest w błędzie. To pier­wszy błąd jeśli chodzi o tę decyzję. Dru­gi błąd jest taki, że pan Woje­w­o­da twierdzi, że na sta­dion­ie zagrożone jest życie i zdrowie. Od dziesię­ciu lat takiego przy­pad­ku nie odno­towano. Po trze­cie. Jeżeli stwierdza się, że Polic­ja zmienia zdanie w ciągu jed­nego dnia to mam proste pytanie. Co zmieniło się w ciągu doby?. Inny­mi słowy decyz­ja pana Woje­w­ody nie ma jakichkol­wiek pod­staw prawnych i klub na pewno ją zaskarży — stwierdz­ił nato­mi­ast, Jacek Masiota.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.