21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.8godz.0min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kamiński: Musimy wymagać od siebie znacznie więcej

Kamiński: Musimy wymagać od siebie znacznie więcej

Prze­gral­iśmy kole­jny mecz, kole­jny mecz u siebie, a nasza gra znów nie wyglą­dała dobrze. Nie potrafię znaleźć przy­czyny — rozkła­da ręce wychowanek Alu­mini­um Konin–  trzy dni temu gramy bard­zo dobry mecz, a ter­az zapom­i­namy jak się poruszać po boisku. To są rzeczy, które kosz­tu­ją nas potem cenne punk­ty- mówi po porażce z lid­erem Ekstrak­lasy eta­towy obroń­ca Kole­jorza, Marcin Kamiński. IMG_7416

Lech Poz­nań tren­era Macie­ja Sko­rży dobrze zaczął sezon wysoko wygry­wa­jąc w Super­pucharze z Legią Warsza­wa. Zresztą strzel­cem jed­nej z bramek był właśnie Marcin Kamińs­ki, który dziś mówi, że nie pamię­ta tak bez­nadziejnego star­tu sezonu- Nie spodziewal­iśmy się oczy­wiś­cie, że tak będzie ta sytu­ac­ja wyglą­dała na tej fazie roz­gry­wek. Każdy sobie prze­cież zda­je sprawę z tego, że musimy zdoby­wać punk­ty i wygry­wać. Nie przy­pom­i­nam sobie, żebyśmy którykol­wiek sezon zaczęli tak fatal­nie- mówi 23-let­ni obroń­ca Lecha.

Mecz z Piastem miał być ide­al­ny na podtrzy­manie i udowod­nie­nie, że kłopo­ty Lech już zażeg­nał. W dodatku 35 roczni­ca otwar­cia sta­dionu przy Buł­garskiej, a także mecz z lid­erem tabeli i nieusta­ją­ca wal­ka o każdego kibi­ca na try­bunach. To musi­ało zagrze­wać do zwycięst­wa- Każdy sobie zdawał sprawę, że dzisiejszy mecz jest kluc­zowy. Mieliśmy pokazać, że po zwycięst­wie nad Videotonem wró­cil­iśmy na właś­ci­we tory, a tym­cza­sem stwarza­my sobie dobre sytu­acje w pier­wszej połowie i szko­da, że nie udało nam się ich wyko­rzys­tać, bo grało­by się znacznie lep­iej. Sami musimy od siebie wyma­gać znacznie więcej.lechici

Po fatal­nych wys­tę­pach w lidze i zdoby­ciu jedynie czterech punk­tów po sześ­ciu kole­jkach niewąt­pli­wie trud­no musi być  pod­nieść się mis­tr­zowi Pol­s­ki. Sprawa jeszcze bardziej kom­p­liku­je się, gdy zda­je­my sobie sprawę, że Lech jest o krok od awan­su do fazy grupowej Ligi Europe­jskiej. Zaczy­namy więc szukać przy­czyny, dlaczego z dwóch fron­tów powodzi się jedynie na tym europe­jskim?-Nie moż­na mówić, że jest coś nie tak z nastaw­ie­niem. Na każdy mecz wychodz­imy, bo chce­my wal­czyć o zwycięst­wo lub trzy punk­ty. Nie jest tak, że jak gramy z Videotonem, to nakrę­camy się bardziej niż na mecz z Piastem. Każdy wie, jaka jest sytu­ac­ja w lidze i każdy sobie zda­je z tego sprawę, że musimy wygry­wać. Chcieliśmy doprowadz­ić, żeby mecz z Videotonem był punk­tem zwrot­nym i dobrym początkiem, żebyśmy od tego meczu znów byli skuteczni. Nieste­ty nie podtrzy­mal­iśmy tego z Piastem.

Oglą­da­jąc tegoroczne spotka­nia Lecha moż­na wysunąć wniosek, że Lechowi bez Linet­tego wiele braku­je do drużyny na miarę mis­trza Pol­s­ki. Innego zda­nia jest jeden z zawod­ników pier­wszej jede­nast­ki- Jeden zawod­nik nie może mieć wpły­wu na grę całej drużyny i gdy go braknie, to gra całej drużyny się zała­mu­je. Doskonale wiemy, że Karol jest bard­zo wartoś­ciowym zawod­nikiem i dużo nam daje, ale nie moż­na powiedzieć, że bez niego zapom­i­namy, jak się gra w piłkę. Mamy wielu dobrych zawod­ników, którzy są gotowi do gry i abso­lut­nie nie może­my roz­pa­try­wać tego w tych kat­e­go­ri­ach–  zaprzecza Kamińs­ki.

lechici superpuchar marcin kamiński

Lech stracił jedyną bramkę w meczu z Piastem po kuri­ozal­nym błędzie gra­jącego przyz­woity mecz Abdu­la Azz­iza Tet­te­ha. Potężny środ­kowy pomoc­nik Kole­jorza podał piłkę pros­to do nóg zawod­ni­ka goś­ci i stworzył akcję bramkową rywalom- Jeśli ktoś popeł­nia błąd, to zaraz obok niego musi być part­ner, który tą sytu­ację aseku­ru­je. Jeśli tracimy piłkę, to nie oznacza to jeszcze, że tracimy bramkę. Mogliśmy się prze­ci­w­staw­ić i coś zdzi­ałać. Była do tego sposob­ność, a mimo tego tracimy gola- komen­tu­je z gry­masem na twarzy obroń­ca Lecha.

Pod­czas rundy wiosen­nej poprzed­niego sezonu wyk­larował się żelazny skład linii defen­sy­wnej drużyny tren­era Macie­ja Sko­rży. Tomasz Kędzio­ra i Bar­ry Dou­glas wywal­czyli sobie miejsce w składzie na bokach obrony, a tyły trzy­mała dwój­ka niezmi­en­nych stop­erów: Kamińs­ki i Ara­ju­uri. W ostat­nim meczu sezonu Fin zła­pał kon­tuzję, która wyk­luczyła go z gry aż do meczu z Piastem- Przez kil­ka miesię­cy nie gral­iśmy razem z Paulusem. Nie zapom­nieliśmy o tym, jak nasza współpra­ca wyglą­dała i wciąż to funkcjonu­je. Będzie to wyglą­dało z każdym kole­jnym meczem, bo cały czas potrze­bu­je­my więcej cza­su na zgranie. Tak dłu­ga prz­er­wa nie sprzy­ja- Fińskiego obrońcę w 65.minucie zmienił Tamas Kadar, lecz nie było to spowodowane kon­tuzją- Paulus po pros­tu jeszcze potrze­bu­je trochę cza­su, by fizy­cznie spoko­jnie roze­grać 90 min­ut na pełnych obro­tach- tłu­maczy mis­trz Polski.

Po meczu zarówno tren­er Latal, jak i tren­er Sko­rża przy­puszcza­li, że Lech nie zdołał odro­bić strat, bo był zbyt zmęc­zony i lechi­ci nie mieli już sił- Nie chcę tłu­maczyć się ter­az, że nie mamy sił i jesteśmy zmęczeni. Każdy z nas wiedzi­ał na początku sezonu, że czeka nas dużo spotkań i chce­my jak najdłużej grać co trzy dni. Wszyscy byliśmy na to gotowi. Cza­sem zdarza się też, że braknie sił i to jest nat­u­ralne. Wiem, że my jesteśmy gotowi wygry­wać co trzy dni, tylko musimy się przeła­mać i grać zde­cy­dowanie tak samo w lidze jak i w meczach pucharowych- mówi Marcin Kamiński.

marcin kamiński

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.