Kamińskiemu pomogła kadra młodzieżowa

Marcin Kamińs­ki jeszcze przed startem roz­gry­wek ligowych stracił miejsce w pod­sta­wowym składzie Lecha Poz­nań. Jego miejsce na środ­ku defen­sy­wy zajął Manuel Arbole­da. „Kamyk” w trzech kole­jnych meczach ligowych nie pojaw­ił się na boisku, jed­nak w ostat­nim już się pojaw­ił. Jak sam przyz­na­je pomogło mu w tym zgrupowanie reprezen­tacji młodzieżowej.

Brz­mi to nieco prze­zornie. Młodzi piłkarze mają prob­le­my z grą w młodzieżów­ce. Nie wynika­ją one trud­noś­ci otrzy­ma­nia powoła­nia na zgrupowanie czy wys­tępu w meczu kadry młodzieżowej, jed­nak o liczbę powołań i zgrupowań. Dla młodych piłkarzy są one nieco kłopotli­we — tracą bowiem czas, który mogli­by wyko­rzys­tać w klu­bie na pod­nosze­nie swoich umiejętności.

Łatwiej robić to w klu­bie, gdzie rywal­izu­je się ze starszy­mi, bardziej doświad­c­zony­mi kolega­mi. Tam też przede wszys­tkim, pod okiem tren­era pier­wszego zespołu, który to właśnie decy­du­je o grze w wyjś­ciowym składzie drużyny czy nawet kwal­i­fikacji do mec­zowej osiemnastki.

W przy­pad­ku Marci­na Kamińskiego było jed­nak inaczej. Tym razem, gdy stracił miejsce w składzie Lecha, otrzy­mał powołanie nie do seniorskiej reprezen­tacji, jak doty­chczas, ale do młodzieżów­ki. Wys­tąpił w dwóch meczach — prze­granym z Rosją i zremisowanym z Por­tu­gal­ią, ale po powro­cie do klubu zdradz­ił, że te spotka­nia bard­zo mu się przy­dały. Pomogły wró­cić do formy mec­zowej, zła­pać ją.

Wró­cił do Poz­na­nia i od razu wskoczył do wyjś­ciowej jede­nast­ki. Wyko­rzys­tał co praw­da fakt, że przemęc­zony po dalekiej podróży był Luis Hen­riquez i zagrał na lewej stron­ie defen­sy­wy, ale w prze­ciągu pół­torej tygod­nia wys­tąpił w trzech spotka­ni­ach. A przez wcześniejsze trzy nie zagrał ani minuty.

W tym sezonie “Kamyk” wys­tąpił w 7 meczach. Łącznie zagrał 660 min­ut. Z kolei Lech zagrał do tej pory 11 spotkań, w których moż­na było zagrać 1020 min­ut. Najbliżej tego wyniku jest Luis Hen­riquez, który wys­tąpił we wszys­t­kich meczach — łącznie 938 minut.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress