01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.7godz.28min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kasprzak: Idziemy na Ligę Mistrzów

W przyszłym roku Lech obchodz­ić będzie 90-lecie ist­nienia klubu. Dla władz „Kole­jorza” będzie to szczegól­ny rok. W związku z tym postanow­iły one wprowadz­ić nowe hasło pro­mu­jące klub: Przyszłość budowana od pokoleń. — Chce­my podz­iękować ludziom za to ile trudu oraz pra­cy włożyli w budowanie dobrego wiz­erunku klubu – przyz­nał Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes klubu.

Pod­czas prezen­tacji zespołu pod­sumował on poprzed­ni sezon w wyko­na­niu Lecha. - Był on z początku udany. Gral­iśmy ład­ną dla oka piłkę, a także dobrze radzil­iśmy sobie w europe­js­kich pucharach o czym nie powin­niśmy zapom­i­nać. To był zasłu­ga spon­sorów, mias­ta, ale także kibiców, którzy jeździli za Lechem na wszys­tkie mecze. Dzię­ki temu wiele o nas mówiono w Europie. Szczęś­cie nie dopisało pod koniec sezonu, a pamięt­ny mecz Pucharu Pol­s­ki był blis­ki wygra­nia, jed­nak taka jest pił­ka noż­na – zauważył Kasprzak.

Przyz­nał on, że zdarzenia z poprzed­niego sezonu, a także jego efekt koń­cowy był punk­tem wyjś­cia do zmi­an w klu­bie. — Może taki sezon był nam potrzebn­y, aby zwery­fikować plany i pomysł budowa­nia zespołu. To sezon na pewno niespełniony, ale his­to­ria toczy się kołem i dzisi­aj patrzymy już w przyszłość. Staw­iamy nowe, ambitne cele roz­wo­ju klubu. Ostat­nio Jacek Rutkows­ki, właś­ci­ciel klubu, powiedzi­ał, że idziemy na czem­pi­ona. Zatem idziemy na Ligę Mis­trzów. Budu­je­my sil­ny klub ze zre­or­ga­ni­zowanym dzi­ałem sportowym, nowym dyrek­torem sportowym, który jest osobą z dużym doświad­cze­niem. Chce­my aby ten sezon był takim, jakiego wszyscy sobie życzymy – mówił.

- Lech predys­ponowany jest do tego, aby grać w europe­js­kich pucharach. Naszym celem jest także budowanie dobrej płaszczyzny biz­ne­sowej. W tym roku obchodz­ić będziemy 90 rocznicę pow­sta­nia klubu. Na początku wrześ­nia powołamy komitet hon­orowy i przy­go­towaw­czy, które poz­wolą na uczcze­nie his­torii. Dopin­gu­j­cie naszego „Kole­jorza”, bądź­cie z nim w trud­nych chwilach, wspier­a­j­cie Lecha – zakończył prezes.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.