Kasprzak: Idziemy na Ligę Mistrzów

W przyszłym roku Lech obchodz­ić będzie 90-lecie ist­nienia klubu. Dla władz „Kole­jorza” będzie to szczegól­ny rok. W związku z tym postanow­iły one wprowadz­ić nowe hasło pro­mu­jące klub: Przyszłość budowana od pokoleń. — Chce­my podz­iękować ludziom za to ile trudu oraz pra­cy włożyli w budowanie dobrego wiz­erunku klubu – przyz­nał Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes klubu.

Pod­czas prezen­tacji zespołu pod­sumował on poprzed­ni sezon w wyko­na­niu Lecha. - Był on z początku udany. Gral­iśmy ład­ną dla oka piłkę, a także dobrze radzil­iśmy sobie w europe­js­kich pucharach o czym nie powin­niśmy zapom­i­nać. To był zasłu­ga spon­sorów, mias­ta, ale także kibiców, którzy jeździli za Lechem na wszys­tkie mecze. Dzię­ki temu wiele o nas mówiono w Europie. Szczęś­cie nie dopisało pod koniec sezonu, a pamięt­ny mecz Pucharu Pol­s­ki był blis­ki wygra­nia, jed­nak taka jest pił­ka noż­na – zauważył Kasprzak.

Przyz­nał on, że zdarzenia z poprzed­niego sezonu, a także jego efekt koń­cowy był punk­tem wyjś­cia do zmi­an w klu­bie. — Może taki sezon był nam potrzebn­y, aby zwery­fikować plany i pomysł budowa­nia zespołu. To sezon na pewno niespełniony, ale his­to­ria toczy się kołem i dzisi­aj patrzymy już w przyszłość. Staw­iamy nowe, ambitne cele roz­wo­ju klubu. Ostat­nio Jacek Rutkows­ki, właś­ci­ciel klubu, powiedzi­ał, że idziemy na czem­pi­ona. Zatem idziemy na Ligę Mis­trzów. Budu­je­my sil­ny klub ze zre­or­ga­ni­zowanym dzi­ałem sportowym, nowym dyrek­torem sportowym, który jest osobą z dużym doświad­cze­niem. Chce­my aby ten sezon był takim, jakiego wszyscy sobie życzymy – mówił.

- Lech predys­ponowany jest do tego, aby grać w europe­js­kich pucharach. Naszym celem jest także budowanie dobrej płaszczyzny biz­ne­sowej. W tym roku obchodz­ić będziemy 90 rocznicę pow­sta­nia klubu. Na początku wrześ­nia powołamy komitet hon­orowy i przy­go­towaw­czy, które poz­wolą na uczcze­nie his­torii. Dopin­gu­j­cie naszego „Kole­jorza”, bądź­cie z nim w trud­nych chwilach, wspier­a­j­cie Lecha – zakończył prezes.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress