02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.29min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kasprzak: To czas dla młodych trenerów

- Przy­go­towal­iśmy kon­fer­encję tren­er­ską, która jest poświę­cona tech­nikom szkole­nia dla młodzieży w różnych gru­pach wiekowych. Cieszymy się na możli­wość wysłucha­nia wielu ciekawych wykładów i prelekcji, a także okazję do wymi­any wza­jem­nych doświad­czeń – witał na Lech Con­fer­ence goś­ci, Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes Lecha Poznań.

- Po co wydawać pieniądze na zakup piłkarzy, sko­ro tak jak KKS Lech Poz­nań, a to rzad­kość w naszym kra­ju, moż­na szkolić swoich wychowanków, którzy nieźle prezen­tu­ją się w drużynie z dobrym wynikiem sportowym. Takie dzi­ała­nia są jed­nak real­i­zowane przy współpra­cy klubu z władza­mi mias­ta. My w Poz­na­niu szkolimy wychowanków w zgodzie z sys­te­mem szkole­nia opra­cow­anym przez Lecha i Urząd Mias­ta — tłu­maczył wiceprezes.

Arka­diusz Kasprzak zwró­cił uwagę na liczne zain­tere­sowanie kon­fer­encją, a której pojaw­iło się kilkuset tren­erów. – To pokazu­je zapotrze­bowanie na piłkę nożną. Zbliża­ją się Mis­tr­zost­wa Europy, to duże doświad­cze­nie dla pił­ki europe­jskiej. Pol­skie klu­by stara­ją się pod­nosić poziom sportowy. Cieszy nas to, że pojaw­iła się w Are­nie duża gru­pa tren­erów, którzy chcą sko­rzys­tać z nowinek, które prezen­tu­ją akademie piłkarskie. Chci­ałbym pow­itać przed­staw­icieli FC Barcelony, Tot­ten­hamu Lon­dyn, Sportin­gu Lizbona, a także Atleti­co Paraneanse - mówił.

Wykłady na Lech Con­fer­ence 2011 wygłoszą również oso­by związane z Lechem Poz­nań. – My także może­my podzielić się doświad­czeni­a­mi w opar­ciu o klinikę RehaS­port, która przy­go­towu­je naszych zawod­ników do gry w piłkę. Chce­my, aby wywieźli Państ­wo jak najwięcej infor­ma­cji, aby tech­ni­ki szkole­nia zaprezen­towane tutaj obró­ciły się w sukces pił­ki nożnej w Polsce. To dobry czas dla młodych tren­erów, chce­my pokazać, że może­my wychować dobrych piłkarzy, a także tren­erów – zakończył Kasprzak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.