Kibice Arki Gdynia bojkotują mecze swojego zespołu

Kibice Arki Gdy­nia pod­jęli decyzję o bojko­cie meczów roz­gry­wanych na swoim sta­dion­ie. W oświad­cze­niu proszą o niekupowanie kar­netów i biletów na mecze Arki. — Dłu­go zwlekaliśmy z tą trud­ną dla nas decyzją — tłu­maczą w nim.

Oświad­cze­nie wszys­t­kich środowisk kibi­cows­kich Arki Gdynia:

Jako reprezen­tan­ci wszys­t­kich środowisk kibi­cows­kich gdyńskiej Arki pod­jęliśmy decyzję, iż z dniem 1 sty­cz­nia 2012 roku przys­tępu­je­my do zor­ga­ni­zowanego bojko­tu domowych meczów Arki!

W związku z tym prosimy wszys­t­kich kibiców, którym na ser­cu leży dobro Arki, o niekupowanie kar­netów i biletów na rundę wiosen­ną. Do odwoła­nia nie będziemy także prowadz­ić na sta­dion­ie zor­ga­ni­zowanego dopin­gu, opraw, ani wieszać flag na meczach w Gdyni.

Dłu­go zwlekaliśmy z tą trud­ną dla nas decyzją. Zapoc­zątkowane zmi­any budz­iły w nas nadzieję na poprawę zarządza­nia klubem i pod­niesie­nie poziomu sportowego, jed­nakże mamy już dość ciągłego oszuki­wa­nia kibiców oraz nieu­dol­noś­ci i bezczel­noś­ci dzi­ałaczy Arki.

Win­ni spad­ku, kilkulet­niej degren­go­la­dy sportowej i orga­ni­za­cyjnej nie ponieśli żad­nych kon­sek­wencji i nadal pracu­ją w klu­bie! Jesteśmy zde­ter­mi­nowani w walce i tylko ode­jś­cie Panów: Czyżniewskiego, Nowa­ka i Pertkiewicza będzie dla nas zmi­aną ostateczną!

Jed­nocześnie zaprasza­my wszys­t­kich pod sta­dion, by wspól­nym dopingiem zza try­buny “Gór­ka” pomóc piłkar­zom, którzy muszą czuć nasze wspar­cie. Zachę­camy także do udzi­ału w meczach wyjaz­dowych, pod­czas których pokaże­my na co nas stać.

Nie chce­my doprowadz­ić do powtór­ki wydarzeń, które miejsce miały po meczu z Legią, dlat­ego apelu­je­my o sol­i­darność kibi­cowską i przyłącze­nie się wszys­t­kich kibiców do tego protes­tu. Prag­niemy zapewnić, że niko­go, kto zde­cy­du­je się na nie dołączanie do protes­tu­ją­cych, nie spot­ka kibi­cows­ki ostra­cyzm. Decyz­ja każdego kibi­ca zostanie uszanowana. Wierzymy jed­nak, że każdy z Was uszanu­je także i nasze dzi­ała­nia, i zrozu­mie, że ten bojkot ma na celu jedynie dobro Arki. Wal­ka z ludź­mi niszczą­cy­mi Arkę to nie przy­mus, to nie kaprys, to nasz obow­iązek i tak do tego podchodzimy.

Pokażmy, że potrafimy się zjed­noczyć i wywal­czyć to, co konieczne dla dobra naszej Arki.

Nie bądź­cie obo­jęt­ni na los naszego Klubu! Arka to My, dlat­ego musimy wal­czyć o to, co nasze!

Reprezen­tan­ci wszys­t­kich środowisk kibi­cows­kich Gdyńskiej Arki

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress