Kibice pojadą na wyjazdy. Komisja Ligi anulowała kary

kibice kociol kszoNa posiedze­niu w dniu 23 sty­cz­nia 2013 r. Komis­ja Ligi przy­chyliła się do wniosku Zarzą­du Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej o darowanie od rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013 kar zakazu wyjazdów zor­ga­ni­zowanych grup kibiców na mecze piłkarskie nałożonych wobec klubów Ekstraklasy.

Sytu­ac­ja ta doty­czy grup kibiców sześ­ciu klubów: Lecha Poz­nań, Lechii Gdańsk, Pogo­ni Szczecin, Ruchu Chorzów, Śląs­ka Wrocław i Zagłębia Lubin.

– Komis­ja Ligi postanow­iła przy­chylić się do skierowanego przez Zarząd PZPN wniosku, który zgod­nie z intencją fed­er­acji jest wyrazem chę­ci pod­ję­cia dia­logu ze środowiskiem kibiców – mówi Piotr Jaku­bicz, prze­wod­niczą­cy Komisji Ligi. – Została ona pod­ję­ta w drodze wyjątku. Liczymy, że ten gest zostanie doce­niony przez zor­ga­ni­zowane grupy kibiców, co zna­jdzie odbi­cie w ich postaw­ie w rundzie wiosen­nej – doda­je Piotr Jakubicz.

Komis­ja Ligi nie roz­pa­try­wała darowa­nia kar roz­gry­wa­nia meczów bez udzi­ału pub­licznoś­ci na częś­ci lub całoś­ci obiek­tu sportowego (dru­ga część uch­wały Zarzą­du PZPN), gdyż takie sankc­je nie są nałożone w tej chwili na żaden z klubów Ekstraklasy.

***
Przy­pom­ni­jmy, że Komis­ja Ligi jest dzi­ała­ją­cym nieza­leżnie i nieza­w­iśle organem jurys­dyk­cyjnym pier­wszej instancji dla klubów Ekstrak­lasy. Członków Komisji Ligi powołu­je Rada Nad­zor­cza Ekstrak­lasy SA na dwulet­nią kadencję. W skład Komisji wchodzi obec­nie 5 członków oraz sekre­tarz. Wszyscy komis­arze są prak­tyku­ją­cy­mi prawnika­mi, niezwiązany­mi zawodowo z Ekstrak­lasą SA. Posiedzenia Komisji zwołu­je i prowadzi jej przewodniczący.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress