01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.40min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kibice Widzewa nie zobaczą meczu na stadionie

kibice kibole wiara lechaWoje­w­o­da Wielkopol­s­ki zde­cy­dował o zamknię­ciu sek­to­ra goś­ci na meczu Lecha Poz­nań z Widzewem Łódź. Oznacza to, że po raz trze­ci w tym sezonie kibice Widze­wa nie obe­jrzą meczu swo­jej drużyny z powodu decyzji władz admin­is­tra­cyjnych. Kibole “Kole­jorza” będą mogli zasiąść na trybunach.

Pod­czas kon­fer­encji pra­sowej pod­sumowu­jącej spotkanie wydzi­ału ds. bez­pieczeńst­wa imprez masowych Piotr Flo­rek zaz­naczył, że z niepoko­jem patrzył na odpalone przy okazji prezen­tacji sek­torów­ki race, zarówno na Kotle jaki i w sek­torze goś­ci. Zaw­iódł  się również dzi­ała­ni­a­mi ochrony, która umożli­wiła kilku osobom prze­dostanie się na sek­tor goś­ci oraz zer­wanie jed­nej z flag wywies­zonych przez sym­pa­tyków Wisły Kraków, a następ­nie zaw­iesze­nie jej na try­bunie, na której zasi­adali kibice Lecha.

Przed­staw­iciel policji poin­for­mował o zatrzy­ma­niu czterech osób, które zostały ukarane zakaza­mi sta­dionowy­mi od roku do dwóch lat więzienia. Jed­ną z nich jest kibic z Kon­i­na, który został zatrzy­many pod wpły­wem alko­holu, a także trzech z Wisły, którzy zostali schwytani już po zakończe­niu meczu.

To może być jed­nak nie koniec. Polic­ja zaj­mu­je się także iden­ty­fikacją osób, które zabrały z sek­to­ra goś­ci flagę. Ma już ich wiz­erun­ki i być może zde­cy­du­je się na ich upublicznienie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.