Kibice zajęli się grobami na Samotnej

Przez pon­ad pięć godzin kibice Lecha sprzą­tali gro­by na cmen­tarzu przy uli­cy Samot­nej w Poz­na­niu. W pra­cach zaplanowane było usuwanie liś­ci na grobach, mal­owanie i insta­lac­jach płotków wokół nich, a także napraw­ie­nie tych zep­su­tych. Akc­ja wzbudz­iła zain­tere­sowanie przechodniów.

Kil­ka tygod­ni temu kibice pod­czas licy­tacji zebrali pieniądze, które zostały przekazane na zakup niezbęd­nych narzędzi, potrzeb­nych do uporząd­kowa­nia mogił. Wśród nich znalazły się nagrob­ki należące do Stanisława Jaxa, Mar­i­ana Pod­kowskiego, Tadeusza Kali­cińskiego, Ire­ny i Stanisława Kotlińs­kich, a także ofi­ar obozów kon­cen­tra­cyjnych, nalo­tu niemieckiego.

Kibice Lecha zajęli się pon­ad 20 groba­mi, wśród których znalazły się moc­no zde­wastowane, poza­padane oraz poprzewracane. Zostały one posprzą­tane, a także napraw­ione, umyte, a wokół nich założone zostały płot­ki. Pon­ad­to na spec­jal­nych mat­ach został rozsy­pa­ny gres.

Prace cieszyły się zain­tere­sowaniem prze­chod­niów, z który­mi kibice roz­maw­iali o tej akcji, a także innych inic­jatywach kibi­cows­kich. Nie zabrakło także rozmów o obec­nej sytu­acji środowiska.

To dru­ga wiz­y­ta kibiców na cmen­tarzu. Pier­wsza miała miejsce w sierp­niu. Pod­czas niej kibice kosili trawę, porząd­kowali kwa­tery, a także odnow­ili kil­ka nagrobków. Dzisi­aj kon­tyn­uowali swo­je prace.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress