Kibolska Wielkanoc

kibice kibole wiara lechaPrzed rok­iem w poniedzi­ałek wielka­noc­ny kibole pojechali do Kielc, gdzie Lech zremisował ostate­cznie z Koroną 2:2. Tegoroczne świę­ta również zapowiada­ją się niezwyk­le emocjonu­ją­co. Moż­na nawet z czystym sum­ie­niem powiedzieć, że jeszcze lep­iej.

Tym razem Ekstrak­lasa po raz kole­jny wyz­naczyła spotkanie “Kole­jorza” na świąteczny poniedzi­ałek. Wów­czas Lechi­ci zagra­ją w Szczecinie z Pogo­nią, której na jej sta­dion­ie nie odwiedza­l­iśmy od sześ­ciu lat. Pier­wot­nie Kibole nie mieli pojechać na to spotkanie ze wzglę­du na karę czterech meczu zakazu wyjaz­dowego dla zor­ga­ni­zowanych grup kibi­cows­kich w związku z pokazem pirotech­nicznym pod­czas meczu ze Śląskiem Wrocław. Ostate­cznie jed­nak po odby­ciu jed­nego meczu kary, tę zde­cy­dowano się anu­lować i będziemy mogli pojechać do Szczeci­na.

Lech otrzy­mał od “Por­tow­ców” tysiąc biletów i wszys­tkie rozeszły się na pniu. Zain­tere­sowanie tym spotkaniem było bard­zo duże, przede wszys­tkim ze wzglę­du na długą absencję Pogo­ni w Ekstrak­lasie. Do najwyższej ligi ta powró­ciła w tym sezonie o to pier­wsza okaz­ja do wyjaz­du do Szczeci­na, odkąd Pogoń spadła z ligi.

To jed­nak nie jedyne kibol­skie wydarze­nie w week­end świąteczny. Dwa dni przed wyjaz­dem rundę wiosen­ną zain­au­gu­ru­je zespół KKS Wiary Lecha. Po rundzie jesi­en­nej zaj­mu­je on drugie miejsce i ma duże szanse na awans do A-klasy. Już na samym początku poprzeczkę będzie miał postaw­ioną bard­zo wysoko. W pier­wszej wiosen­nej kole­jce zagra z lid­erem, Poz­nańską “Trzy­nastką”.

Mecz odbędzie się w Wielką Sobotę o godz. 16:00 na boisko przy Cytadeli. Na tym samym, na którym Lechi­ci roze­grali mecz Pucharu Pol­s­ki z Bolą 06 Poz­nań. Było to pier­wsze spotkanie o stawkę Kibiców na pełnowymi­arowym boisku. Na try­bunach zgro­madz­iło kilka­set osób. Za niespeł­na trzy tygod­nie będziemy mieli okazję powró­cić na ten obiekt.

Już ter­az wiado­mo, że spotkanie będzie cieszyło się bard­zo dużym zain­tere­sowaniem ze strony Kiboli. Na forum trwa­ją zapisy grup zor­ga­ni­zowanych na to spotkanie. Obec­nie zgłosiło się już pon­ad czterys­ta osób.

30 mar­ca 2013, godz. 16:00 Poz­nańs­ka “Trzy­nast­ka” — KKS Wiara Lecha
1 kwiet­nia 2013, godz. 17:00 Pogoń Szczecin — Lech Poz­nań

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress