Kiedy czwarty zespół z ligi ma szansę na puchary?

Kibiców Lecha szczegól­nie intere­sować mogą warun­ki, w których czwarta druży­na z T-Mobile Ekstrak­lasy może zagrać w europe­js­kich pucharach. Co musi się stać, żeby Lech Poz­nań miał szanse na grę w Lidze Europy?

Najprost­szym rozwiązaniem może być odro­bi­e­nie pię­ciu punk­tów w pię­ciu ostat­nich kole­jkach. Jed­nak jeśli sytu­ac­ja poz­woliła­by na grę w europe­js­kich pucharach z czwartej pozy­cji, wtedy Lech potrze­bował­by jedynie trzech oczek.

Musimy jed­nak spełnić kil­ka warunk­ów, aby taka sytu­ac­ja miała miejsce. W obec­nym układzie roz­gry­wek ligowych oraz par pół­fi­nałowych Pucharu Pol­s­ki powin­niśmy liczyć na awans do finału Pucharu Pol­s­ki zespołów, które zaj­mu­ją jak najwyższe miejs­ca w T-Mobile Ekstrak­lasie, czyli Ruchu Chorzów i Legii Warsza­wa. Znamy już rozstrzyg­nię­cie pier­wszego z pół­fi­nałów, po którym Wisła odpadła z Ruchem. W drugim bliżej awan­su jest Legia, ale Arka nie będzie składać jeszcze broni.

W Lidze Europy zagra oczy­wiś­cie tri­umfa­tor finału i zdoby­w­ca Pucharu Pol­s­ki. Jed­nak w sytu­acji, gdy ta druży­na zdobędzie awans do tych roz­gry­wek poprzez zma­gania ligowe, szanse na grę w nich będzie miał także czwarty zespół ligi (mowa oczy­wiś­cie cały czas o Lidze Europy). Inaczej będzie, jeśli zdoby­w­ca Pucharu Pol­s­ki zostanie także Mis­trzem Pol­s­ki. Wów­czas w Lidze Europy zagra dru­gi final­ista kra­jowego pucharu.

Jak to przełożyć na obec­ną sytu­ację w lidze? Finał, w którym zmierzą się Legia i Ruch jest dla Lecha dobrym ukła­dem, ponieważ obie drużyny zdobędą praw­dopodob­nie awans do pucharów poprzez ligę, więc nieza­leżnie od rozstrzyg­nię­cia w finale Pucharu Pol­s­ki, w Lidze Europy zagra czwarty zespół ligi. Awans Arki i tę sytu­ację może skom­p­likować, ponieważ wtedy nie dość, że ta druży­na musi­ała­by prze­grać finał, to dodatkowo tri­umfa­tor tych roz­gry­wek nie mógł­by zdobyć Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress