Kiedy czwarty zespół z ligi ma szansę na puchary?

Kibiców Lecha szczegól­nie intere­sować mogą warun­ki, w których czwarta druży­na z T‑Mobile Ekstrak­lasy może zagrać w europe­js­kich pucharach. Co musi się stać, żeby Lech Poz­nań miał szanse na grę w Lidze Europy?

Najprost­szym rozwiązaniem może być odro­bi­e­nie pię­ciu punk­tów w pię­ciu ostat­nich kole­jkach. Jed­nak jeśli sytu­ac­ja poz­woliła­by na grę w europe­js­kich pucharach z czwartej pozy­cji, wtedy Lech potrze­bował­by jedynie trzech oczek.

Musimy jed­nak spełnić kil­ka warunk­ów, aby taka sytu­ac­ja miała miejsce. W obec­nym układzie roz­gry­wek ligowych oraz par pół­fi­nałowych Pucharu Pol­s­ki powin­niśmy liczyć na awans do finału Pucharu Pol­s­ki zespołów, które zaj­mu­ją jak najwyższe miejs­ca w T‑Mobile Ekstrak­lasie, czyli Ruchu Chorzów i Legii Warsza­wa. Znamy już rozstrzyg­nię­cie pier­wszego z pół­fi­nałów, po którym Wisła odpadła z Ruchem. W drugim bliżej awan­su jest Legia, ale Arka nie będzie składać jeszcze broni.

W Lidze Europy zagra oczy­wiś­cie tri­umfa­tor finału i zdoby­w­ca Pucharu Pol­s­ki. Jed­nak w sytu­acji, gdy ta druży­na zdobędzie awans do tych roz­gry­wek poprzez zma­gania ligowe, szanse na grę w nich będzie miał także czwarty zespół ligi (mowa oczy­wiś­cie cały czas o Lidze Europy). Inaczej będzie, jeśli zdoby­w­ca Pucharu Pol­s­ki zostanie także Mis­trzem Pol­s­ki. Wów­czas w Lidze Europy zagra dru­gi final­ista kra­jowego pucharu.

Jak to przełożyć na obec­ną sytu­ację w lidze? Finał, w którym zmierzą się Legia i Ruch jest dla Lecha dobrym ukła­dem, ponieważ obie drużyny zdobędą praw­dopodob­nie awans do pucharów poprzez ligę, więc nieza­leżnie od rozstrzyg­nię­cia w finale Pucharu Pol­s­ki, w Lidze Europy zagra czwarty zespół ligi. Awans Arki i tę sytu­ację może skom­p­likować, ponieważ wtedy nie dość, że ta druży­na musi­ała­by prze­grać finał, to dodatkowo tri­umfa­tor tych roz­gry­wek nie mógł­by zdobyć Mis­tr­zost­wa Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress