Kiełb: Nikt nie rozmawiał ze mną o mojej przyszłości

W poniedzi­ałek na treningu Lecha Poz­nań poza Jakubem Wilkiem pojawi się także Jacek Kiełb. Pomoc­nik “Kole­jorz” w poprzed­nim sezonie był wypoży­c­zony do Korony Kielce. Nie wiado­mo jeszcze czy sztab szkole­niowy ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki jest zain­tere­sowany usługa­mi piłkarza, czy ten będzie musi­ał szukać sobie nowego klubu.

Kil­ka dni temu Mar­iusz Rumak na łamach “Przeglą­du Sportowego” poin­for­mował, że przekazał “Rybie” swo­ją decyzję doty­czącą przyszłoś­ci tego zawod­ni­ka. - Powiedzi­ałem mu, że jeśli zna­jdzie się chęt­ny klub, nie będziemy mu robić przeszkód i ma wol­ną rękę w zmi­an­ie pra­co­daw­cy - pod­kreślał tren­er Lecha.

Sam zawod­nik jest jed­nak zaskoc­zony tą wypowiedzą. - Na razie nic mi nie wiado­mo. Jak dotąd nikt z Lecha nie roz­maw­iał ze mną odnośnie mojej przyszłoś­ci. Wiem tyle, że w poniedzi­ałek mam się staw­ić na pier­wszym treningu i wtedy powinienem się dowiedzieć, co dalej. Nie wiem, skąd się biorą takie infor­ma­c­je — zauważa Jacek Kiełb w roz­mowie z por­talem 2x45.com.pl.

Pomoc­nik Lecha w poniedzi­ałek ma pojaw­ić się na pier­wszych zaję­ci­ach przed nowym sezonem i wtedy oso­biś­cie poroz­maw­ia z szkole­niow­cem “Kole­jorza”. — Decyz­ja należy do tren­era Ruma­ka i pójdziemy albo w jed­ną stronę, albo w drugą. Dobrze, że potrafi się w ogóle określić w tej kwestii. Ale czekam na poniedzi­ałek, wtedy będę mądrze­jszy — kończy “Ryba”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress