Kikut: Potwierdzić możliwości wynikami

Wiele w ostat­nich dni­ach mówi się nie tylko o rywal­iza­cji Lecha z Polonią, ale także Jac­ka Zielińskiego z Jose Mari Bakero. – To dodatkowy smaczek dla dzi­en­nikarzy, ale my ten mecz trak­tu­je­my, jako kole­jne ważne spotkanie – przyz­nał przed meczem Marcin Kikut.

 

W ostat­nim tygod­niu sytu­acji Polonii nieco się popraw­iła, nato­mi­ast inaczej wyglą­da to w „Kole­jorzu”. Ten zremisował dwa mecze, odd­al­ił się od Wisły Kraków, a także finału Pucharu Pol­s­ki. – Patrzymy przede wszys­tkim na siebie i naszą sytu­ację. O to, o co gramy i co mamy do zro­bi­enia na boisku – mówi Kikut.

Oba zespoły zna­ją się bard­zo dobrze, ponieważ obaj tren­erzy pra­cow­ali, bądź pracu­ją w tych druży­nach. - Znamy się myślę, że dobrze. Tren­erzy zna­ją zawod­ników z prze­ci­wnych drużyn, wiec trze­ba będzie się natrudz­ić, żeby zaskoczyć prze­ci­wni­ka. Każde ustaw­ie­nie moż­na przechytrzyć, a my będziemy starali się to robić przez 90 min­ut, aby zdobyć jed­ną bramkę więcej – zauważył Grze­gorz Wojtowiak.

Dyzio” pau­zował przez ostat­nie dwa miesiące, ale we wtorkowym meczu z Podbeskidziem wró­cił do pier­wszego składu. — Roze­grałem pier­wszy mecz dłuższej prz­er­wie i gdzieś tam czuć skut­ki tego, że zagrałem 90 min­ut. Cieszę się, że wró­ciłem na boisko i jestem do dys­pozy­cji tren­era – mówi piłkarz „Kole­jorza”.

Marcin Kikut zaz­naczył również, że jego zdaniem potenc­jał aktu­al­nego wciąż mis­trza Pol­s­ki jest zde­cy­dowanie więk­szy. — Mamy duże możli­woś­ci, ale trze­ba potwierdz­ić je wynika­mi. Jeśli wygramy w Warsza­w­ie to będzie odbier­ane, jako jeden zwycięs­ki mecz. Na pewno Polo­nia po ostat­nim meczu jest pod­bu­dowana, ale my łat­wo skóry nie sprzedamy – uważa obroń­ca Lecha.

- Po serii niepowodzeń zmie­nili tren­era i to posunię­cie okaza­ło się być skuteczne, bo wygrali w Kiel­cach. Gdzieś to ich pod­bu­dowało, ale kole­jny mecz to zwery­fiku­je. My znamy się z trenerem dobrze, ale zmie­nil­iśmy już trochę styl, mamy inne założe­nia, dużo rzeczy się zmieniło – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress