Klimczak: Nie rozmawialiśmy o Bakero

Dzisi­aj w siedz­i­bie klubu odbyło się posiedze­nie zarzą­du Lecha Poz­nań. Nie poruszano jed­nak na nim tem­atu związanego z przyszłoś­cią Jose Mari Bakero.

- Omówiliśmy wiele spraw orga­ni­za­cyjnych, ale nie sprawę tren­era Jose Bakero. To nie nasza kom­pe­tenc­ja. W tego typu kwes­t­i­ach decy­du­je właś­ci­ciel klubu — przyz­nał Karol Klimczak.

- Dzi­en­nikar­zom wyda­je się, że gdy się zbiera zarząd, to po to, żeby obrad­ować o tren­erze. To nie tak. Zarząd zbiera się rutynowo i porusza wiele bieżą­cych kwestii związanych z funkcjonowaniem klubu. Decyz­je strate­giczne należą jed­nak do właś­ci­ciela — dodał prezes.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress