Klub podał ceny karnetów

Ceny kar­netów na rundę jesi­en­ną pozosta­ją niezmi­enne w porów­na­niu do rundy wiosen­nej sezonu 2011/2012. Zachowane zosta­ją także funkcjonu­jące doty­chczas ulgi i rabaty zależne od dłu­goś­ci posi­ada­nia kar­ne­tu i sposobu płat­noś­ci. Kar­ne­ty obow­iązu­ją na sie­dem spotkań ligowych i mecz 1/4 finału Pucharu Polski.

Dodatkowy­mi przy­wile­ja­mi są możli­wość wcześniejszego zakupu biletów na mecze Ligi Europy ze zniżką, a także możli­wość zaproszenia oso­by zna­jomej NIE POSIADAJĄCEJ kar­ty kibi­ca za 1zł. Sprzedaż rozpocznie się już w najbliższy piątek, 5 lip­ca we wszys­t­kich punk­tach sprzedaży i przez inter­net. Tym razem nie będzie podzi­ału na sprzedaż otwartą i zamknię­ta, miejs­ca doty­chczas zaj­mowane będą zablokowane w sprzedaży do 3 sierp­nia włącznie.

Nowoś­cią w ofer­cie jest kar­net rodzin­ny. Jest dostęp­ny tylko do stre­fy B. Jego koszt to 210+7+7 zł, co oznacza, że oso­ba dorosła płaci nor­mal­ną stawkę, nato­mi­ast dwój­ka dzieci w wieku 5–13 lat płaci za każde ze spotkań sym­bol­iczną złotówkę. Jak zaz­naczyła Joan­na Dzios, jest to ofer­ta dla opieku­na i dwój­ki dzieci, nie musi to być rodzic.

Naj­droższe bile­ty na spotka­nia ligowe kosz­tować będą 45 zł, za wyjątkiem spotkań z Legią Warsza­wa i Śląskiem Wrocław, kiedy to wejś­ciów­ki będą 20 zł droższe.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.