Kontuzje w zespole Ruchu Chorzów. Dwóch pod znakiem zapytania

Pod znakiem zapy­ta­nia sto­ją wys­tępy Pavla Sul­te­sa i Andrze­ja Niedzielana w niedziel­nym spotka­niu z Lechem Poz­nań. Obaj zawod­ni­cy Ruchu Chorzów obec­nie trenu­ją indy­wid­u­al­nie, a decyzję za kil­ka dni pode­jmie sztab szkole­niowy zespołu.


Sultes ma naciąg­nięte więadło przyśrod­kowe w lewym staw­ie kolanowym. Z kolei Andrzej Niedzielan naciągnął mięsień dwugłowy prawego uda i podob­nie jak jego kole­ga obec­nie trenu­je indy­wid­u­al­nie.

W spotka­niu z “Kole­jorzem” na pewno nie zobaczymy na boisku Macie­ja Sad­lo­ka. Obroń­ca Ruchu Chorzów prze­chodz­ił ostat­nio zabieg kon­tuzjowanej pię­ty i jego udzi­ał w meczu jest wyk­luc­zony.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress