02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.3godz.53min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kotor, czyli bramkarz zapomniany

Wśród nagrod­zonych w sobotę pod­czas kon­cer­tu z okazji 90-lecia klubu znalazło się kilku bramkarzy. Star­si kibice z sen­ty­mentem wspom­i­na­ją wys­tępy Zbig­niewa Pleśnierow­icza, Pio­tra Mow­li­ka czy Ryszar­da Jankowskiego. Ta trój­ka znalazła się wśród wyróżnionych. A pośród tego wszys­tkiego ucieka gdzieś Krzysztof Kotorowski.

A to właśnie nadal wys­tępu­ją­cy na boiskach Ekstrak­lasy bramkarz ma na swoim kon­cie najwięcej wys­tępów w Lechu Poz­nań. Żaden inny golkiper nie zagrał tyle razy w barwach „Kole­jorza”. Krzysztof Kotorows­ki wyras­ta na zawod­ni­ka dla tego klubu bard­zo ważnego, nie tylko dzisi­aj, ale także w jego długiej historii.

Jego przy­go­da z Lechem do łatwych nie należy. Wiele razy już go skreślano, pakował się i wyjeżdżał z Poz­na­nia. Był nawet umówiony na pod­pisanie kon­trak­tu w Grecji, ale wró­cił. „Kole­jorz” wzy­wa, ten klub go potrze­bu­je, więc i jest. „Kotor”, którego w Poz­na­niu nie chciano, nadal stanowi o jego sile.

W nim wys­tępu­je nieprz­er­wanie od ośmiu lat. Wcześniej związany z Olimpią Poz­nań, Lubońskim KS, Dyskobolią Grodzisk Wielkopol­s­ki oraz Błęk­it­ny­mi Star­gard Szczecińs­ki. Gdy trafił na Buł­garską jego kari­era nabrała rozpę­du, ale o to nie było wcale ta łatwo.

W pier­wszym sezonie w Poz­na­niu niepod­ważal­ną pozy­cję w bram­ce miał Walde­mar Piątek, który później ze wzglę­du na chorobę musi­ał zaw­iesić swo­ją piłkarską kari­erę. W kole­jnych dwóch lat­ach „Kotor” był pewnym punk­tem Lecha, lecz władze tego klubu szukały wzmoc­nienia na pozy­cji golkipera. O to miejsce Krzysztof Kotorows­ki musi­ał wal­czyć z Emil­ianem Dol­hą, Ivanem Tur­iną, a obec­nie z Jas­minem Buriciem.

I nie trud­no wskazać zwycięzcę pier­wszych dwóch poje­dynków, którym jest dłu­go­let­ni Lechi­ta. Naj­ciekawsza jest rywal­iza­c­ja z tym ostat­nim, który łat­wo się nie pod­da­je i w trak­cie swo­jej przy­gody w Poz­na­niu wiele raz udowad­ni­ał, że jest solid­nym bramkarzem.

Zarówno Krzysztof Kotorows­ki jak i Jas­min Burić nie są golkipera­mi, którzy miejsce numer jeden odd­adzą łat­wo, a taka sytu­ac­ja dzi­ała tylko na korzyść klubu. Trud­no jed­nak nie odnieść wraże­nia, że „Kotor” w swo­jej kilkulet­niej już kari­ery w Poz­na­niu udowod­nił, że jest piłkarzem, o którym pamię­tać mimo wszys­tko będziemy.

Bo zdarza­ły mu się w trak­cie gry w Lechu duże wpad­ki (bram­ka Marcini­a­ka w spotka­niu z Górnikiem Zabrze), fatalne mecze, ale i także wielkie. Nie raz ratował „Kole­jorza” z opresji, choć­by w spotka­niu z Interem Baku, którego był bohaterem.  I nie ważne, jak potoczy się jego kari­era dalej, to on jest jed­nym z tych, którzy his­torię obec­nego Lecha tworzą.

Najwięcej wys­tępów bramkarzy w Ekstrak­lasie w barwach Lecha Poznań:

1. Krzysztof Kotorows­ki (189 spotkania)
2. Piotr Mow­lik (171 spotkań)
3. Zbig­niew Pleśnierow­icz (164 spotkania)
4. Hen­ryk Wit­tig (159 spotkań)
5. Kaz­imierz Sidor­czuk (130 spotkań)
6. Nor­bert Tyra­js­ki (126 spotkań)
7. Andrzej Turek (111 spotkań)
8. Ryszard Jankows­ki (110 spotkań)
9. Mar­i­an Wilczyńs­ki (88 spotkań)
10. Andrzej Skrzypczak (77 spotkań)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.