Kotorowski: Frąckowiak był nadzieją Lecha

Krzysztof Kotorows­ki ma spory prob­lem związany ze współpracą z for­ma­cją defen­sy­wną. Niemal w każdym meczu wys­tępu­je ona w innym zestaw­ie­niu. - Po to był obóz, aby trenować różne wari­anty i zestaw­ienia, po to, aby w lidze móc to wyko­rzys­tać i być skon­soli­d­owaną obroną — tłu­maczy golkiper Lecha.

Do meczu z Górnikiem Zabrze najpewniejszym punk­tem defen­sy­wy byli Luis Hen­riquez oraz Hubert Wołąkiewicz. Nie opuś­cili oni żad­nego spotka­nia. Moż­na jed­nak przy­puszczać, że Panam­czyk w najbliższym meczu nie wys­tąpi, bowiem wró­ci ze zgrupowa­nia reprezen­tacji dopiero w czwartek popołud­niu, w przed­dzień spotka­nia z Wisłą Kraków.

Inna sytu­ac­ja jest z Hubertem Wołąkiewiczem. Ten z kolei w meczu w Zabrzu doz­nał kon­tuzji, lecz mimo to lekarze uspoka­ja­ją, że będzie gotowy do gry w przyszły piątek. Postawę Huber­ta chwali bramkarz Lecha. — Hubert wypeł­nia swo­ją rolę wyśmieni­cie, nie gramy dłu­go, ale współpracu­je nam się bard­zo dobrze. Wiemy, gdzie siebie szukać na boisku. Mimo tego, że na wios­nę nie gral­iśmy dużo, to już wtedy tren­er wpuszczał go na boisku, aby zobaczyć, jak się rozu­miemy — uważa Kotorowski.

Jego zdaniem gra golkipera „Kole­jorza” wyglą­da obec­nie nieco inaczej, niż w poprzed­nim sezonie. - Zawsze starałem się grać pod drużynę, a ter­az bramkarz musi grać z drużyną. Cały tydzień pracu­je­my pod grę z drużyną i obroń­ca­mi. Statysty­ki pokazu­ją, że strza­łów na bramkę trzy-cztery, a kon­tak­tów około 20 z piłką. Trze­ba pra­cow­ać noga­mi, dzisi­aj tak pił­ka wyglą­da i musimy w tym kierunku się rozwi­jać – zaz­nacza.

W ostat­nim cza­sie w pier­wszym zes­pole Lecha przewinęło się kilku młodych bramkarzy. - Żału­ję Frąck­owia­ka (wypoży­cze­nie do Ata­lan­ty Berg­amo — przyp. red.), dla mnie ten bramkarz jest wielką nadzieją. Wydawało mi się, że zostanie tutaj na długie lata. Propozy­c­ja z Włoch nie zdarza się, co dzień. Frąck­owiak był nat­u­ral­nym kandy­datem na numer jeden – przyz­na­je Kotorows­ki. Kto zatem w tej sytu­acji jest dla doświad­c­zonego bramkarza przyszłym numerem jeden? – W tej chwili następcę widzi­ałbym w Wandzelu —  odpowiada.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress