Kownacki: Brakowało pomysłu na grę. Nawet nie daliśmy przeciwnikowi szans na pomyłkę

Kownacki: Brakowało pomysłu na grę. Nawet nie daliśmy przeciwnikowi szans na pomyłkę

W 24. kole­jce Ekstrak­lasy Lech Poz­nań prze­grał u siebie z Jagiel­lonią Białys­tok (0:2). Na szpicy “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” przez 78 min­ut wys­tępował 19-let­ni Daw­id Kow­nac­ki, który sam skry­tykował niedziel­ną postawę zespołu — Martwi, że nie stworzyliśmy sobie wielu dobrych sytu­acji. W każdym meczu, nawet z Podbeskidziem, te sytu­acje były, a dzisi­aj ich zabrakło — komen­tował po meczu podopieczny tren­era Jana Urbana.

Do straty pier­wszej bram­ki Lech prowadz­ił grę, a Jagiel­lonia ustaw­iła się do przeprowadza­nia kon­trataków. Po jed­nym z nich już w 20. min­u­cie padła bram­ka otwier­a­ją­ca wynik spotka­nia — Zaczęliśmy obiecu­ją­co i dobrze gral­iśmy w piłkę. Nadzial­iśmy się jed­nak sytu­ację rywali po naszym błędzie. Pił­ka za dłu­go wisi­ała w powi­etrzu i powin­niśmy się lep­iej ustaw­ić, a przede wszys­tkim ją wybić. Czekaliśmy i Jagiel­lonia strzeliła nam gola — Dru­ga bram­ka również była kuri­ozal­na, bo padła z rzu­tu karnego po wąt­pli­wym faulu Linet­tego na Burlidze — Po stra­cie pier­wszej bram­ki przyszedł karny, którego w ogóle nie było i to ustaw­iło mecz, bo w drugiej połowie Jagiel­lonia ustaw­iła się na włas­nej połowie i było trud­no dostać się w ich pole karne. Zabrakło dośrod­kowań i pomysłu — przyz­nał młody napast­nik Kolejorza.

Daw­id Kow­nac­ki przyz­na­je, że lechit­om zabrakło deter­mi­nacji w najważniejszej fazie ataku i być może to było powo­dem jedynie jed­nego cel­nego strza­łu na bramkę “Jagi” w całym spotka­niu — Być może powin­niśmy atakować pole karne więk­szą iloś­cią osób. Wiado­mo, że w polu karnym może się wszys­tko wydarzyć. Ktoś się może pomylić, pośl­izgnąć i wtedy musi ktoś tam być i to wyko­rzys­tać. My nie dal­iśmy dzisi­aj nawet szans prze­ci­wnikowi na pomyłkę. Cza­sem jak nie idzie trze­ba samemu wywrzeć presję na prze­ci­wniku, żeby to on się pomylił. -

IMG_1813

Tym­cza­sem częś­ciej mylili się lechi­ci. Na osiem­naś­cie uderzeń na bramkę Bartłomie­ja Drą­gowskiego, a raczej w jej oko­lice, tylko strzał Darko Jevti­cia z 90. min­u­ty znalazł się w świ­etle bram­ki, lecz został obro­niony bez więk­szych prob­lemów. Być może wynikało to z tego, że gra­ją­cy na pozy­cji napast­ni­ka Kow­nac­ki otrzy­mał w całym spotka­niu najm­niej podań (mniej piłek dostał gra­ją­cy 18 min­ut Ger­go Lovrenc­sics) — Nie mam żalu do kolegów, że mi nie dogry­wali. Na początku próbowal­iśmy dośrod­kowań i dwa razy doszedłem do pił­ki, ale uderza­łem prak­ty­cznie z 16. metra, więc ciężko było trafić. Rywale naprawdę dobrze się bronili i trud­no było prze­dostać się środ­kiem boiska. Dlat­ego szukaliśmy na boku, ale zabrakło pomysłu — wyjaś­nia “Kow­naś”.

Częs­to bywało również tak, że Szy­mon Pawłows­ki decy­dował się na zagranie do Kow­nack­iego, lecz wyraźnie brakowało między nimi komu­nikacji i zrozu­mienia — Takie są sytu­acje boiskowe, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co zro­bi kole­ga, bo nie jesteśmy w jego głowie. Ja zro­biłem taki ruch, Szymek zagrał gdzieś indziej. Kwes­t­ia nieporozu­mienia, taka jest pił­ka noż­na. On miał inny pomysł, ja miałem inny i to się zdarza. — 

Przed meczem z Górnikiem Zabrze zespół mis­trzów Pol­s­ki okupu­je ósmą pozy­cję, ale od dziesiątej Lechii ma tylko dwa punk­ty więcej. Najbliższy ryw­al Kole­jorza wal­czy o odbi­cie się od ligowego dna i musi zro­bić to jak najszy­b­ciej, by mieć jeszcze szanse na utrzy­manie w lidze — Nikt się przed nami nie położy i zda­je­my sobie z tego sprawę. Musimy napraw­ić nasze błędy, bo zostało już naprawdę mało cza­su. Przede wszys­tkim musimy sobie stwarzać sytu­acje i za wszelką cenę wygrać ten mecz. Trze­ba wywieść stamtąd trzy punk­ty, bo robi się gorą­co, a tabela spłaszcza. Drużyny za nami nas gonią, a my chcieliśmy wal­czyć o czołówkę - komen­tu­je Kownacki.

dawid kownacki kownaś

Jedyny zdrowy napast­nik Kole­jorza wspom­ni­ał również o błę­dach w grze ofen­sy­wnej, które miały zostać wye­lim­i­nowane pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego. Tym­cza­sem widzieliśmy, że wystar­czy cofnąć się na włas­ną połowę i zagęś­cić środek pola, by Lech nie miał nic do powiedzenia — Fakt, dzisi­aj nie mieliśmy pomysłu, ale to nie znaczy, że każdy mecz będzie tak wyglą­dał. Niejed­nokrot­nie pokaza­l­iśmy, że prze­ci­wnik się cofa, a my wciąż potrafimy stworzyć sobie sytu­acje i je wyko­rzysty­wać. Dzisi­aj ich nie było i na pewno gra w ofen­sy­wie na dzisi­aj jest do poprawy. Może­my się ter­az spodziewać, że prze­ci­wnik będzie się cofał. Każdy wie, że jesteśmy dobrą drużyną i mamy spory potenc­jał, musimy tylko ter­az ten potenc­jał sprzedać na miarę włas­nych możli­woś­ci - tłu­maczy.

W obliczu wciąż niesprawnego do gry Marci­na Roba­ka i kon­tuzjowanego Nick­iego Bille, Daw­id Kow­nac­ki został sam na polu bitwy o miejsce w pier­wszym składzie na pozy­cji napast­ni­ka. Tren­er Jan Urban zapew­ni­ał, że będzie szukał alter­naty­wy, bo “Kow­naś” takiej serii meczów może nie wytrzy­mać, ale sam zain­tere­sowany wyda­je się nie narzekać — Robię swo­je, wykonu­ję swo­ją pracę w stu pro­cen­tach i chcę dawać od siebie jak najwięcej to co potrafię. To jest dla mnie najważniejsze. Nie sku­pi­am się na tym, czy jest Nic­ki, czy nie ma. Ter­az ja mam swo­ją szan­sę i okazję i chcę grać jak najlepiej z korzyś­cią dla drużyny - kończy Kow­nac­ki, który ma przed sobą jeszcze co najm­niej 2 tygod­nie braku konkurencji na pozy­cji numer “9”.

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.