Kriwiec: Korona nam nie zaszkodziła

Siergiej Kri­wiec ma pra­wo być zad­owolony po piątkowym meczu z Koroną. Ode­grał ważną rolę w środ­ku pola, gdzie w dużej mierze toczyła się wal­ka o piłkę. – Rywale nie poz­wo­lili nam na grę, ale również sami nie grali dużo w piłkę – oce­nia spotkanie Białorusin.

Pomoc­nik Lecha jest zad­owolony z koń­cowego wyniku spotka­nia, ale również awan­su na pozy­cję lid­era i utrzy­ma­nia się w ścisłej czołów­ce tabeli. - Ter­az jesteśmy na pier­wszym miejs­cu, ale gra jeszcze swo­je mecze Śląsk i Ruch – zaz­nacza Kri­wiec. — My wygral­iśmy i ter­az czekamy na rywali — kontynuował.

Fut­bol, jaki w Poz­na­niu zaprezen­towała Korona Kielce nie zaskoczył piłkarza „Kole­jorza”. - Korona zawsze gra agresy­wnie, oglą­damy ich mecze. Gra­ją ostro, twar­do, nie dają kom­bi­nować. Ich gra nie pozwala na otwartą grę, popeł­ni­a­ją dużo fauli. My byliśmy na to przy­go­towani – pod­kreślał zawod­nik Lecha.

Białorusin zwró­cił uwagę, że to był dla Lecha bard­zo trud­ny mecz, ponieważ przy­go­towa­nia do niego był trudne. — Dużo chłopaków nie było. Cały czas zjeżdżal­iśmy się do klubu i trud­no było się przy­go­tować do spotka­nia. Gramy jed­nak w reprezen­tac­jach, całego składu nie było dwa tygod­nie, ale w takim klu­bie to jest nor­malne – uważa pomocnik.

Jego zdaniem kluczem do zwycięst­wa było osiąg­nię­cie przewa­gi w środ­ku pola, ponieważ oba zespoły nie stworzyły sobie wielu sytu­acji pod bramką prze­ci­wni­ka. - To był cięż­ki mecz, ale dobrze, że wygral­iśmy. Dobrze wygrać taki mecz, mieliśmy trzy sytu­acje na bramkę, wyko­rzys­tal­iśmy jed­ną, to cieszy – mówił Kriwiec.

- Bram­ka padła po stałym frag­men­cie gry, tych było dużo w tym meczu, po jed­nej i drugiej stron­ie. Oni nie stworzyli wielu sytu­acji, poza tą pod koniec pier­wszej połowy. Wiele nam nie zaszkodzili. Nie mieliśmy wielu okazji, ale to był taki mecz, Korona nie pozwalała na to – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress