Kto jeszcze nie strzelał dla Lecha?

prezentacjalecha (27)Zde­cy­dowana więk­szość piłkarzy Lecha trafiła już dla niego bram­ki. Ostat­nio uczynili to Marcin Kamińs­ki i Hubert Wołąkiewicz. W kole­jce czeka­ją jed­nak kole­jni. Ich lista jest jed­nak coraz krót­sza.

W tym momen­cie w barwach „Kole­jorza” jest czterech zawod­ników, który ta sztu­ka się nie udała. Trzech z nich wciąż czeka na bramkę w Ekstrak­lasie, bo nie mieli okazji jej zdoby­cia. Żaden z nich jed­nak nie trafił dla Lecha.

To Karol Linet­ty, Tomasz Kędzio­ra, Dar­iusz Formel­la i Łukasz Teodor­czyk. Pier­wsza dwój­ka zade­bi­u­towała już w lidze, jed­nak nie miała okazji jeszcze zdobyć swo­jej pier­wszej bram­ki nie tylko w Ekstrak­lasie, ale również dla Lecha. Formel­la w Lechu jeszcze nie zade­bi­u­tował, podob­nie jak w Ekstrak­lasie. Z kolei ostat­ni zawod­nik dla Lecha jeszcze nie trafił, choć strze­lał już w lidze.

I to na niego najbardziej liczą w Poz­na­niu. Właśnie po to został sprowad­zony do „Kole­jorza”. Lech Poz­nań potrze­bował napast­ni­ka i Łukasz Teodor­czyk trafił tutaj, aby zastąpić Lewandowskiego i Rud­nevsa. Póki co o tę rolę starał się Bar­tosz Ślusars­ki, jed­nak zarzu­cano mu dużą nieskuteczność i „Kole­jorz” sięgnął po kole­jnego zawod­ni­ka.

Który z tej czwór­ki trafi jako pier­wszy?

*W tych statystykach nie uwzględ­nil­iśmy oczy­wiś­cie bramkarzy. Oni również mogą zdoby­wać bram­ki, cho­ci­aż­by z rzutów karnych, ale to bard­zo rzad­kie wydarze­nie.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress