Kuźma: Będziemy pamiętać taką inaugurację

Dru­gi dzień zajęć piłkarzy Lecha będzie bard­zo podob­ny do tego, który miał miejsce wczo­raj. Dwukrot­nie zawod­ni­cy spotkali się w klu­bie. Dość nieoczeki­wanie, już pier­wszego dnia na zaję­ci­ach potrzeb­ne były piłki.

- Myślę, że tren­er Bakero zaofer­ował nam solid­ną dawkę zajęć. Twierdzę, że będziemy pamię­tać taką inau­gu­rację. Jed­na gru­pa jest obec­nie na bada­ni­ach, dru­ga trenu­je. Pił­ki były potrzeb­ne do gry w „dzi­ad­ka”. Było jed­nak ich mało, mieliśmy także inne obciąże­nia. Wczo­raj te pro­por­c­je były odwrotne. Popołud­niu czeka nas jeszcze jed­na jed­nos­t­ka zajęć – tłu­maczy Ryszard Kuźma.

W tym sezonie zimowe przy­go­towa­nia są niezwyk­le krótkie. Zdaniem asys­ten­ta szkole­niow­ca inten­sy­wność zajęć nie wyni­ka jed­nak tylko z dłu­goś­ci tych przy­go­towań. - Roz­maw­iałem z trenerem Bakero i mówił, że będziemy ostro trenować. Ten tren­ing także o tym może świad­czyć. Myślę, że chodzi o jego spo­jrze­nie na przy­go­towa­nia. To bierze się z obciążeń, które są w druży­nach ligi hisz­pańs­kich – zaznacza.

Niez­nany jest jeszcze plan na cały tydzień. Wiado­mo na razie, że zawod­ni­cy Lecha pojaw­ią się na piątkowym turnieju Remes Cup Ekstra. - Całego planu jeszcze nie mamy. W środę i czwartek mają być zaję­cia na boisku, więc może­my pojechać do Wronek. W piątek mamy mieć dwa zaję­cia – przyz­nał Kuźma.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress