Latający Bułgar zdominuje wiosnę?

Niedawno zakońc­zone zgrupowanie w Hisz­panii dla piłkarzy z Młodej Ekstrak­lasy było szan­są na zaprezen­towanie swoich umiejęt­noś­ci i pokazanie się przed trenerem pier­wszego zespołu, tak aby ten na dłużej zapamię­tał ich nazwiska. O to martwić się nie musi częs­to pomi­jany w wyjś­ciowym składzie pod­czas rundy jesi­en­nej Alek­san­dar Tonew.

Po ode­jś­ciu z drużyny Kuby Wil­ka to właśnie Buł­gar jest kandy­datem numer jeden do gry na lewej stron­ie pomo­cy. Dodatkowo to właśnie ten zawod­nik był motorem napę­dowym pod­czas meczów sparingowych, mimo otrzy­ma­nia w ostat­nim z nich czer­wonej kartki.

Na uwagę zasługu­je świet­nie zrozu­mie­nie się na boisku Alek­san­dara Tonewa z Artiomem Rud­n­evem. Obaj szukali siebie pod bramkę rywala i roz­mon­towywali defen­sy­wę drużyny prze­ci­wni­ka. Robili to niezwyk­le skutecznie. Obaj łącznie zdobyli sześć z czter­nas­tu bramek, a już wcześniej w Polsce, pokaza­li, że to może być najlep­szy duet tej wiosny.

Buł­gar od początku swo­jej przy­gody w stol­i­cy Wielkopol­s­ki pokazu­je się z dobrej strony. Od pier­wszych meczów zaim­ponował kibi­com swoim dry­blingiem i przyśpiesze­niem. Wystar­czyło kil­ka min­ut, aby przeprowadz­ił jakąś efek­towną akcję i świet­nie zacen­trował piłkę. Był jed­nak z drugiej strony nieco zapuszc­zony tak­ty­cznie oraz niereg­u­larny w swoich poczy­na­ni­ach. Pokazał jed­nak, że fut­bolówka nie jest mu obca.

Odpowied­nia akli­matyza­c­ja, zrozu­mie­nie filo­zofii tren­era oraz kolegów z drużyny spraw­iło, że już po pół roku Alek­san­dar może być gwiazdą zespołu i prze­jąć po Semi­rze Stili­ciu, który w czer­w­cu praw­dopodob­nie skończy przy­godę z Lechem Poz­nań, pałeczkę roz­gry­wa­jącego. Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że jeśli Buł­gar otrzy­ma od Jose Mari Bakero więcej szans oraz zau­fa­nia, to ten na pewno odpłaci się mu efek­towną, ale również efek­ty­wną grą.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress