Lech będzie przygotowywał się w Turcji i Hiszpanii

Za niespeł­na pon­ad tydzień piłkarze Lecha spotkaniem z Red Bull Salzburg zakończą rundę jesi­en­ną sezonu 2010/2011. Do tren­ingów wrócą praw­dopodob­nie 10 sty­cz­nia i wtedy rozpoczną przy­go­towa­nia do rundy rewanżowej roz­gry­wek. Już cztery dni później zagra­ją w Remes Cup Ekstra, a następ­nie wyjadą na dwa zgrupowania.

Pier­wsze z nich będzie trwało, według nie­ofic­jal­nych źródeł, niespeł­na dwa tygod­nie. Gracze mis­trza Pol­s­ki wyjadą do Tur­cji, gdzie będą trenować na dobrej jakoś­ci murawach, a także roze­gra­ją kil­ka gier sparingowych. Rywale Lecha są jed­nak jeszcze nie znani, ponieważ nadal trwa­ją negoc­jac­je doty­czące tych meczów.

Kil­ka dni po powro­cie z Tur­cji “Kole­jorz” wyjedzie na kil­ka dni do Hisz­panii, gdzie roze­gra praw­dopodob­nie dwa spotka­nia. Zdaniem szkole­niow­ca Lecha to właśnie na Półwyspie Iberyjskim moż­na liczyć na gry z dobrej jakoś­ci zespoła­mi. Pier­wot­nie mis­trz Pol­s­ki miał wyjechać na trwa­jące nieco dłużej zgrupowanie do kra­ju swo­jego tren­era, ale ze wzglę­du na grę w europe­js­kich pucharach i wcześniejszy od innych drużyn ligi start będzie musi­ał szy­b­ciej zakończyć to zgrupowanie.

W zeszłym roku piłkarze Lecha wyjechali również na dwa obozy. Pier­wszy praw­ie dwu­ty­god­niowy odbył się w hisz­pańskiej La Mandze, a kole­jny w tureckim Belek.

Niespeł­na pięć tygod­ni po powro­cie do tren­ingów gracze Lecha roze­gra­ją pier­wsze spotkanie 1/16 Ligi Europy. Niezwyk­le ważne przy­go­towa­nia sztab szkole­niowy będzie musi­ał pod­porząd­kować jed­nak nie tylko tym roz­gry­wkom, a także pozostałej częś­ci sezonu, ponieważ do roze­gra­nia pozostało jeszcze 15. kole­jek piłkarskiej Ekstrak­lasy, a także mecze Pucharu Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress