Lech bez Hamalainena

kasper hamalainenW meczu z Lechią Gdańsk nie zagra Kasper Hamalainen. Jeszcze na kon­fer­encji pra­sowej szkole­niowiec Lecha Poz­nań nie wyk­luczał możli­woś­ci, że ten piłkarz pojawi się na boisku, choć już wtedy wiedzi­ał, że będzie o to bard­zo trud­no.

- Decyz­ja zostanie pod­ję­ta jutro. Popołud­niu, przed meczem, będę wiedzi­ał czy może zagrać — zaz­naczał wczo­raj szkole­niowiec. Hamalainen. Fin jed­nak nie zna­jdzie się w ogóle w mec­zowej osiem­nastce i spotkanie z Lechią obe­jrzy z per­spek­ty­wy try­bun.

- Nie wyda­je mi się, że będzie widoczny jego brak na boisku. Nawet jeśli nie będzie mógł zagrać, to zastąpi go ktoś inny. Mamy w zes­pole dobrych piłkarzy, każdy z nich ciężko pracu­je i zasługu­ją na to, aby pojaw­ić się na boisku - pod­kreśla tren­er. — Nie ma ludzi nieza­stą­pi­onych. Ja nie jestem nieza­stą­pi­ony i piłkarze również — doda­je.

Doty­chczas Hamalainen był kluc­zową postacią we wszys­t­kich spotka­ni­ach rundy wiosen­nej Lecha Poz­nań. Fin zagrał w każdym z nich od pier­wszej min­u­ty i dopiero w Szczecinie opuś­cił boisko. Zmi­ana nastąpiła ze wzglę­du na uraz.

- Jestem bard­zo zad­owolony z jego formy i postawy, ale na szer­szą ocenę będzie trze­ba poczekać. Ten okres, w którym jest z nami przepra­cow­ał bard­zo dobrze, ale uważam, że to nie jest kres jego możli­woś­ci i może grać lep­iej — zauważa Rumak. — To waż­na postać dla zespołu, ponieważ jest otwartym i życ­zli­wym człowiekiem. Do tego ma dobry charak­ter do gry, bo pokazu­je swo­ją zadziorność - kończy.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress