09.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Radomiak Radom
Do meczu pozostało:
2dn.3godz.54min.
11.77 X3.7 24.6 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech chce wykorzystać możliwości stadionu

- Sta­diony w Polsce z reguły służą tylko do upraw­ia­nia pił­ki nożnej, jed­nak stan­dardy pow­sta­ją­cych w naszych kra­ju mają znacznie więk­szą funkcjon­al­ność, którą chce­my wyko­rzys­tać. Mamy taką możli­wość, aby prowadz­ić na sta­dion­ie inną dzi­ałal­ność, tak, aby w pełni wyko­rzys­tać jego potenc­jał — tłu­maczy Karol Klimczak.

Prezes Lecha zapowiedzi­ał w najbliższym cza­sie wiele zmi­an na Sta­dion­ie Miejskim. Od wrześ­nia „Kole­jorz” jest oper­a­torem obiek­tu, jed­nak jeszcze nie może w pełni wyko­rzys­tać wszys­t­kich możli­woś­ci związanych z tą funkcją. — Turniej Mis­tr­zostw Europy powodu­je, że kil­ka rzeczy się opóźni, dopiero po jego zakończe­niu będziemy mogli wyko­rzys­tać m.in. try­bunę nr 3 na cele komer­cyjne — zaznaczył.

Władze klubu już ter­az jed­nak chcą w miarę sposob­noś­ci możli­woś­ci, jaki daje im pra­wo do zarządza­nia obiek­tem. — Już w pro­jek­cie zawarte zostały kwest­ie związane z w pełnym wyko­rzys­taniem wielu powierzch­ni. Sam jestem zdzi­wiony, że częs­totli­woś­ci i zas­tosowanie tego sta­dionu jest tak duże — zauważa Karol Klimczak.

W kwiet­niu na Buł­garskiej odbędzie się forum gospo­darskie, ale już ter­az odby­wa­ją się w sky­box­ach rady nad­zor­cze, spotkanie biz­ne­sowe i inne imprezy. Każdy może wyna­jąć te pomieszczenia nie tylko na mecze piłkarskie, ale również na pry­watne spotka­nia, a ceny naj­mu zaczy­na­ją się od 90 zł za godzinę.

- Realia niemieck­ie są dobrym odw­zorowaniem możli­woś­ci sta­dionów. Tam raz na dwa trzy lata odby­wa się jeden, cza­sa­mi dwa kon­cer­ty. My ter­az, w ubiegłą niedzielę, goś­cil­iśmy pro­gram „Bit­wa na Głosy”. Już niedłu­go będzie moż­na obe­jrzeć elim­i­nac­je, które miały miejsce na sta­dion­ie w telewiz­ji, a to także dobra pro­moc­ja sta­dionu – pod­kreśla prezes.

Na Sta­dion­ie Miejskim jest możli­wość wyna­ję­cia 42 sky­boxów, w których moż­na oglą­dać mecze „Kole­jorza”. Do tej pory z tej usłu­gi sko­rzys­tało 54 firmy, a 26 tysię­cy goś­ci korzys­tało z opcji Hos­pi­tal­i­ty, która jest skierowana do klien­tów biz­ne­sowych. – Przewidu­je­my, że na rundę wiosen­ną sprzedamy 50% lóż, który­mi dys­ponu­je­my. Z doświad­czenia wiemy, że na naj­ciekawsze mecze mamy wszys­tkie pomieszczenia zarez­er­wowane. Tak może być w tej rundzie w przy­pad­ku meczów z Wisłą, Śląskiem oraz Polonią – doda­je Agniesz­ka Błaszczak, reprezen­tu­ją­ca dzi­ał Hos­pi­tal­i­ty Lecha Poznań.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 02:00

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 15:00

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 20:00

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 15:00

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 20:00

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.