Lech nadal rozmawia o Teodorczyku

1348866524_teodorczykLech Poz­nań nadal dąży do sprowadzenia na Buł­garską Łukasza Teodor­czy­ka. Według nie­ofic­jal­nych wiado­moś­ci kwo­ta, jaką ofer­u­je Polonii za jej napast­ni­ka jest dużo wyższa niż 150 tys. zł. Tyle bowiem, zdaniem właś­ci­ciela „Czarnych Koszul”, Ireneusza Króla „Kole­jorz” pro­ponował za młodego zawod­ni­ka.

Przed­staw­iciele aktu­al­nego wicelid­era T-Mobile Ekstrak­lasy nie chcą jed­nak ofic­jal­nie usto­sunkować się do tych kwot. Potwierdza­ją jed­nak, że nadal prowadzą roz­mowy doty­czące sprowadzenia Łukasza Teodor­czy­ka na Buł­garską już zimą.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress